BAZI ÖNEMLİ GÜNCEL DÜZENLEMELER

BAZI ÖNEMLİ GÜNCEL DÜZENLEMELER

BAZI ÖNEMLİ GÜNCEL DÜZENLEMELER

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 17 Temmuz 2012, Salı

Haberi Paylaşın:BAZI ÖNEMLİ GÜNCEL DÜZENLEMELER

 

 

EHLİYET ALMAK İÇİN EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK:

 

 

            2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle (41.madde);

 

“ Öğrenim durumu itibariyle en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak” şartı getirildi.

 

ADLİ SİCİL KAYDI ALMAK KOLAYLAŞTI.

 

 

            Adli Sicil Kanunu’nun da yapılan değişiklikle Adli Sicil “Sabıka Kaydı” alımı kolaylaştı.

 

            “ Sabıka  kayıtları; Kamu kurum ve kuruluşları mevzuatın adli sicil ve arşiv kaydı alınmasını öngördüğü hallerde, Adalet bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde kişiler hakkında adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilecek aynı zamanda kişilerde kendileriyle ilgili sorgulama yapabilecekler”

 

            EVDE BAKIM HİZMETİ ÜCRETİ ALANLAR :

Kendilerine, özürlüye ikametgâhında bakım hizmeti vermesi dolayısıyla ödeme yapılmış kişilere yasadaki gelir  ölçütünün (bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3 ün)  aşılması nedeniyle yersiz olarak ödenen tutarlar gelir ölçütünün geçildiği oranda (bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3 ün)  yasal faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir.

Söz konusu gelir ölçütünün bir kat veya daha fazla aşılması halinde yapılan yersiz ödemenin tamamı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz.

 

YURTDIŞINA TEDAVİ İÇİN GİDİLDİĞİNDE HARCIRAH ÖDENECEK:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların kendileri ve anılan Kanuna göre belirlenecek bakmakla yükümlü oldukları kişilerden, yurt içinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle usulüne uygun olarak tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin refakatçilerine, yurt dışında tedavi süresi ile sınırlı olmak üzere ve belgelendirmeleri koşuluyla ödemiş oldukları konaklama bedelleri, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek gündeliklere ilave olarak ve anılan Kurum tarafından her bir gün için ödenecek yurt dışı gündelik tutarını geçmemek üzere, ilgililerin görevli oldukları kurumları tarafından ayrıca ödenir

 

TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA ŞEHİT OLANLARIN YAKINLARI İÇİN KONTENJAN ARTTIRILDI:

 

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanun’un da yapılan değişiklikle; Şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşi bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin,

 

Malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin,

İşe yerleştirilmesi yapılacak.

 

Sağlık Günler dileğiyle

  SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

 

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri