SGK’DAN E- ÖDENEK UYGULAMASI

SGK’DAN E- ÖDENEK UYGULAMASI

SGK’DAN E- ÖDENEK UYGULAMASI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 30 Ağustos 2012, Perşembe

Haberi Paylaşın: 

 

SGK’DAN E- ÖDENEK UYGULAMASI

 

Sosyal Güvenlik Kurumu E-ödenek programı ile  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)-(işçi)ve (b)- (Bağ-Kur )bendi kapsamındaki sigortalılar için, özel ve resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve sigortalıya ödenmesi için sistem aracılığıyla  MOSİP sistemi aracılığı ile T.C. Ziraat Bankasına aktarılmasına dair bilgisayar programını ifade eden bu çalışma için yapılan duyuru ile birlikte yapılan bazı önemli hususları da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Burada işlemler zaman olarak hızlanmakla birlikte bürokrasinin azaltılmasıdır.

Asıl incelemek istediğim konu İstirahat Raporları. Çalışanların ve işverenlerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar var. Bunları ana hatlarıyla paylaşmaya çalışacağım.

 

Raporu sonlanmadan, sağlık tesisine gitmesi durumunda aynı veya farklı hekim tarafından mevcut raporu devam etse de rapor verilebilecek.

Alınan sağlık raporunda kontrollü ise hekime gidip çalışabilir raporu alınmadan çalışamaz.

Kontrollü raporu bulunan sigortalı kontrol tarihinde hekime gitmeyip çalışmaya başlaması durumunda “çalışır”a çevrilmeyip açık kaldığı için ödeneği ödenmeyecek ödenmiş ise geri alınacaktır.

Doğum raporu alınması istirahat raporu olmadığı için ayrıca istirahat raporu da alınabilir.

Raporlar “sağlık hizmet sunucusu başhekimi tarafından onaylandığı zaman elektronik ortamda işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında görüntülenebilecektir.

Sosyal Sigorta İşleri Yönetmeliği’ne göre en geç 3 iş günü içerisinde başhekim tarafından onaylanarak kuruma ve işverene gönderilecektir.

Raporların sağlık hizmet sunucusu başhekimi tarafından onaylanıp elektronik ortamda işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında görüntülenmesi aynı zamanda tebligat niteliği taşıyacağından, kendine sigortalının istirahat raporu ulaşan işveren, istirahatin bittiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmak zorundadır.

Kurum işverene e-posta yoluyla gönderileceğinden e-postaların da bildirilmesi gerekir.

 (2011/50 sayılı genelge) Yazılı tebligat yazılmadan İdari Para Cezası uygulanmaz.

Bununla birlikte alınan istirahat raporlarında;

Sigortalılara tek hakim tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verilebilmektedir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmişse, hakim bunu bir defa daha tekrarlayabilmekte ve yine en fazla 10 güne kadar olmak kaydı ile toplamda en çok 20 gün istirahat verilebilmektedir. Tek hekimin ikinci rapordan sonra rapor vermesi mümkün değildir. Sağlık Kurulu raporu alınması gerekecektir.

Sigortalıya bir takvim yılı içerisinde aynı ve farklı hekim tarafından değişik zamanlarda en fazla 40 gün rapor verilebilir.

40 günü aşması durumunda sistem uyararak sağlık kurulu raporuna dönüşmesi istenecek.

Sağlık kurulu raporu en fazla 6 ay rapor verebilir.

Birinci basamak sağlık kuruluşları kağıt üzerinde göndermeye devam edecek.

Ayrıca;

İşyeri hekiminin düzenlemiş olduğu 2 günlük istirahat raporları geçici iş göremezlik ödenmemekle beraber sigortalılara tek hekimce düzenlenen raporların bir takvim yılında 40 günü aşmaması kuralının hesabında dikkate alınması için raporlar kuruma kağıt ortamında gönderilmesi.

Aile hekiminin isim kaşesi olmasa istirahat raporu geçerli sayılmayacak.

 

Bu yazıyı Yıllık İznimi geçirdiğim Mardin’de yazmak kısmet oldu. Tarihimizde çok önemli bir yeri olan bu güzide şehrimiz gerçekten gezilmesi gereken, örfü adetleri ve misafirperverliğiyle bulunulması gereken bir yer. Mardin Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Ahmet Beye de ayrıca teşekkürler.

30 Ağustos Zafer Bayramımız KUTLU OLSUN

 

   Sağlık Günler Dileğiyle

SORULARINIZ İÇİN

kaplanali33@gmail.com

 

 

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri