ÖZÜRLÜ BİREYLERE YÖNELİK EĞİTİM DESTEĞİ

ÖZÜRLÜ BİREYLERE YÖNELİK EĞİTİM DESTEĞİ

ÖZÜRLÜ BİREYLERE YÖNELİK EĞİTİM DESTEĞİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 20 Şubat 2013, Çarşamba

Haberi Paylaşın:ÖZÜRLÜ BİREYLERE YÖNELİK EĞİTİM DESTEĞİ

 

Bu hafta toplumuzda önemli bir yeri olan özürlü(engelli) vatandaşlarımızın eğitimleri konusunda yapılan destekten bahsetmeye çalışacağım.

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye göre;

Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili makamlarca en az %20 oranında özürlü olan tespit edilen ve özel eğitim değerlendirilen ve Özel Eğitim Kurumlarında destek eğitimi almaları uygun görülen;

Görme,

İşitme

Dil-konuşma,

Spastik,

Zihinsel,

Ortopedik veya

Ruhsal

Özürlü bireylerin, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki  bireysel eğitimleri için Katma Değer Vergisi Hariç olmak üzere aylık 386 TL, grup eğitimi için 109 TL Milli Eğitim akanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Bu tutarı aşan miktarlar ise ilgililer tarafından karşılanacaktır.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde ise fazla ödenen tutar iki katı ve kanuni faiziyle ilgililerden müteselsilen tahsil edilecektir.

 

 

OKURLARIMIZDAN SORULAR:

Bir okurumuz tamir süresi ile ilgili soru sormakta;

 

“20 iş günü süresince cumartesi günleri iş günü olarak sayılıyor mu? “

 

CEVAP:

 

Granti Belgeleri Uygulama Yönetmeliği nin 4(k) maddesi gereği; İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs (günleri c.tesi gününe rastlamazsa iş günü sayılmamaktadır) ve pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.

 

 

 SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri