SAĞLIKTA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

SAĞLIKTA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

SAĞLIKTA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 04 Nisan 2013, Perşembe

Haberi Paylaşın:          

            SAĞLIKTA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

 

Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) ‘nde yapılan önemli bazı değişiklikleri paylaşmak istiyorum.

Bunlardan iki konu dikkat çekici

 

Hasta Nakli:

 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yeri dışına mutat taşıt dışı araç (ambulans, ticari taksi, tarifeli uçak vs.) ile sevk edilmeleri halinde;

Sevk eden Sağlık Kurumunca; hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçeleri ile taşıt tipinin belirtildiği Sağlık Kurulu raporu düzenlenmesi (bu rapor sadece tek taraf için geçerli olacaktır) Dönüş içinde aynı işlemin uygulanması gerekmektedir.

Acil hal nedeniyle sağlık kurulu raporu düzenlenmeksizin, sevk edilen  kişinin mutat dışı araç ile nakline ilişkin yol gideri acil hal nedeniyle naklin gerektiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte sevk eden sağlık kurumunun ilgili hekimi tarafından imzalanmış belgeyle belgelenmesi,

ve Kurumca(SGK) kabul edilmesi durumunda yol gideri ödenecektir.

Belirli bir program çerçevesinde sayılan tedavilerde (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi) kişilerin mutat taşıt dışı araç ile nakillerine ilişkin gidiş-dönüş yol giderinin ödenmesinde, diğer tedaviler de olduğu gibi her seferinde sağlık kurulu raporu aranmaz.

Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz için düzenlenecek bu raporlar 3 ay süreyle geçerli olacaktır.

Ayrıca;

Mutat taşıt dışı araçla yapılan sevklerde mutlaka bilet/fatura ibrazı zorunlu olacaktır. Fatura/bilet ibraz edilmezse mutat taşıt bedeli ödenir.

Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmet sunucusuna gidiş ve/veya dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenir.

Kurumca ticari taksi için ödenecek ücret, mutat taşıt ücretinin 5 katını geçemeyecek.

 

2 ) Cenaze Nakil İşlemleri :

 

Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucularına sevk edilen, ancak yapılan tedavilere rağmen vefat eden genel sağlık  sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin cenaze nakline ilişkin giderleri, sevkin düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak üzere Kurumca (SGK) karşılanacaktır.

Sevk edilmeksizin   müracaat edilen sağlık hizmeti sunucunda vefat eden kişilerin cenaze nakline ilişkin giderler Kurumca (SGK) karşılanmaz.

 

Bu son düzenlemelerle birlikte kanaatimce Yerel Yönetimlere vatandaşa bu konuda hizmet sunmak için çok daha fazla görev düşecektir.

             

 

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

 

  SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/ad730ab1dcb07f94b0dfc5b10145c37f.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42