Sözleşmeli Persoenlin Devlet Memurluğuna

Sözleşmeli Persoenlin Devlet Memurluğuna

Sözleşmeli Persoenlin Devlet Memurluğuna

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 14 Ağustos 2013, Çarşamba

Haberi Paylaşın:



SÖZLEŞMELİ PERSOENLİN DEVLET MEMURLUĞUNA
 ALINMASI
 
 
            Merhaba , Bu hafta geçtiğimiz günlerde yayınlanarak yürürlüğe giren Kanunun Sözleşmeli olarak kamuda çalışanları ilgilendiren maddesi ile açıklamalarda bulunmaya çalışacağım.
 
            Burada özellikle İl Özel İdareleri, belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare birliklerinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 49. maddesi üçüncü fıkrasına göre çalışanlar hakkında açıklama yapmaya çalışacağım.
 
            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden tam zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personelden 25/06/2013 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği (02/08/2013) tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı başvuruları halinde sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına esas memur kadrolarına atamaları yapılır.
 
            Memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilecektir.
            Ayrıca atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacaklardır. Önceki pozisyonlarında aldıkları, mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılamaz.
 
            Sözleşmeli personeli dilekçeyi verdiği tarihten itibaren 60 gün içersinde memur kadrolarına geçiş işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 
            Memur kadrolarına atananlar 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yapamazlar.
            Önemli bir husus da memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı da ödenmez.
 
25/6/2013 tarihinden önce  sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
 
            Bir önemli çözüm noktası d aslında yargı başvurmalarla ilgili; Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar denmektedir.
 
            Sözleşmeli personele hayırlı olmasını dilerim.
 
            Ayrıca en kısa zamanda 4/c statüsünde çalışanlar ile Kamu kurum ve Kuruluşlarında daimi işçi statüsünde çalışanların da talepleri halinde memur kadrolarına alınmaları yönünde de düzenleme yapılması.
 
Sağlıklı günler dileğiyle...
 
  SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/6ffea57d77979405ba4a8fcd822ea8bc.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42