2014 YILINDA DEĞİŞEN VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI PARAMETRELER

2014 YILINDA DEĞİŞEN VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI PARAMETRELER

2014 YILINDA DEĞİŞEN VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI PARAMETRELER

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 15 Ocak 2014, Çarşamba

Haberi Paylaşın: 2014 YILINDA DEĞİŞEN VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI

PARAMETRELER

 

 

 

 

            2014 yılı için değişen parametrelerden bazılarını sizlerle paylaşmak istedi.

 

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

 

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

11.000 TL ye kadar                                                                                                                    % 15

27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL, fazlası                                                                     % 20

60.000 TL nin 27.000 TL si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL nin

27.000 TL si için 4.850 TL), fazlası                                                                                           % 27

 

60.000 TL den fazlasının 60.000 TL si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde

97.000 TL den fazlasının 97.000 TL si için 23.750 TL), fazlası                                                 % 35

 

TANIKLIK ÜCRETİ:

Kamuoyunu bilmesi gereken hususlarda biri de ;

Tanıklık ücreti:  Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 31,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir. Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANI:

2013 yılı yeniden değerleme oranı % 3,93

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

01/01/2014 tarihinden itibaren işçilere ödenecek Kıdem Tazminatı Tavanı ise; 3.438,22 TL ‘dir.

 

 

2014 YILI İÇİN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET :

Brüt : 1.071 TL , Net ise; 846 TL olarak belirlenmiştir.

 

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

 

  SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

 

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri