ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANLARA İZİN HAKKI

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANLARA İZİN HAKKI

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANLARA İZİN HAKKI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 01 Mart 2014, Cumartesi

Haberi Paylaşın:ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANLARA İZİN HAKKI
27 Şubat 2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete de yayınlanatak yürürlüğe giren 6525 sayılı Yasa ile birlikte Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklikler yapıldı.
            Bu değişikliklerin çalışanları ilgilendiren bazı önemli hususlar bazılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir. Buna göre; Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 126 ncı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. Buna göre; Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”
Yine ; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar,”
 
ACİL ÇAĞRILAR TEK NOKTA DA TOPLANACAK
 
 Yine aynı yasada yapılan düzenlemeyle 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir;
Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde,
Diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir.
“Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.
 
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE ASILSIZ İHBARLA MEŞGUL EDENE CEZA
112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanacaktır.
 
Sağlıklı günler dileğiyle...
  SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/5db9c960664ce661311b63d9fe1d7476.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42