Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun-2

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun-2

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun-2

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 24 Haziran 2014, Salı

Haberi Paylaşın:TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN -2
HAKSIZ ŞARTLAR YÖNETMELİĞİ
 
 
Önemli değişikliklere neden olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun la ilgili olan Haksız Şartlar Yönetmeliği de Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik  hakkında kısa ve öz bilgiler paylaşmaya çalışacağım.
 
Öncelikle  Haksız Şart nedir? Bunun anlamını bilmemiz gerekmektedir.
Haksız şart: Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlardır.
Sözleşme yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilmektedir.
 Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilmesi ile tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan unsurlarının bir arada bulunması haksız şart olarak kabul edilir..
Önemli bir sorunda hazırlanıp getirilen metinlerdi. Yönetmeliğe göre; bir sözleşme şartının önceden hazırlanması ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketicinin sözleşmenin içeriğine etki edememesi durumunda, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.
 Ayrıca; eğer ki sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmında Haksız Şartlar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını engellemez.Sözleşme bütün olarak değerlendirilir.
Sözleşme şartlarının yazılı olması halinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.
 Tüketiciyle kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Ancak bilinmesi gerekir ki sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.
 
Burada elbette alışverişle de ve sözleşmelerde karşılıklı iyiniyet ve mevzuata uygun hareket edildikçe tarafların karşılaşacağı hukuki meseleler o kadar azalacaktır.
 
BAŞLAYACAK OLAN RAMAZAN AYININ HAYIRLARA VESİLE OLMASINI; SAĞLIK,MUTLULUK,HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ CENAB-I ALLAH’TAN DİLERİM.
 
 
  SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri