İŞLETMELERDE MÜKEMMELİYET

İŞLETMELERDE MÜKEMMELİYET

İŞLETMELERDE MÜKEMMELİYET

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2014, Cuma

Haberi Paylaşın:İŞLETMELERDE MÜKEMMELİYET
 
“Bir işletme ya da organizasyonda mükemmeliyet” nasıl olmalı? Kendi bakış açımla bunu anlatmaya çalışacağım.
 
İş ya da yapılan tüm organizasyonların mükemmeliyeti nasıl olmalı? Belki hayal ama bir hedef olarak  mükemmel bir düzen içerisinde çalışan  “ İNSAN VÜCUDU “ gibi olmalı.
 
Bir örnek vererek başlamak istiyorum konuya:
            Bu sistemde; en küçük hücreden en yaşamsal organa kadar  mükemmel bir düzen ve işleyiş içerisinde sürmektedir. Bir bağ,birliktelik vardır.
            En küçük kılcal damarda yaşanacak bir tıkanıklık nasıl ki kendisinden sonra gelen kısımlara zarar veriyor ve zamanla da kangrene de neden olup o kısmın vücuttan ayrılmasına neden olabiliyor ve bununla birlikte de tüm organizmaya zarar verebiliyorsa, onun sistem içinde ne kadar önem taşıdığını göstermektedir.
            En küçük birim olan bir hücre bile gücü nispetinde kendini koruma çabası içerisinde olabiliyor mücadele edebiliyorsa diğer destek mekanizmaları da onu korumak için harekete geçmektedirler.
            Bu sistemli, düzenli çalışma nasıl yapılmalı ya da nasıl oluşturmalıyız?
            Beyni, sadece vücudun var olma sebebi olarak görmek, tek başına onsuz yaşayamayacağı sonucunda mükemmeliyeti anlamakta o kadar yanlış bir kanı oluşturulmaktadır.
            O zaman bu sistem nasıl kurulmalı, kurulursa nasıl çalıştırılmalı?
Bunları sağlayacak her bir parça nasıl bir araya gelecek? Elbette burada beyin; tüm sistemin belirli bir ahenk içerisinde çalışmasından ve devamından sorumlu olduğu için ,organizasyonlarda da bunu sağlayacak Yöneticidir. Beyin yöneticinin kendisidir.
Şu bizi yanıltmamalı, organizasyon ya da işletme dediğimizde genel olarak yüzlerce, binlerce insanın çalıştığı, araçların, dokümanların olduğu devasa bir yapı olarak bunu görmeyelim,   bu organizasyonun en genel şeklidir. En küçük birimlerin mükemmeliyeti de sağlanmak için kılcal damarın önemini anlayarak, ana damarlarla sistemin mükemmeliyeti sağlanmalıdır.
            Burada nasıl olmalı diye soracak olursak? Tüm vücut nasıl o kılcal damarın sağlıklı olması için mücadele ediyorsa, o kılcal damarda tüm vücudun sağlıklı kalması için mücadele ediyor. Çünkü bir yerdeki rahatsızlık her yeri bir anda olmasa da zaman içerisinde etkileyecektir.
            Elbette hiç bir organizasyonun insan vücudu gibi mükemmeliyete sahip olması mümkün değildir. Ama doğadaki her şey, görülüp örnek alınmak içindir.
            Ancak hedef elbette mükemmeliyete yaklaşmak, onun için mücadele etmek olmalıdır.
            Mükemmeliyeti yakalamak için en küçük birimin dahi bir ahenk içerisinde çalışması gerekmektedir.
            Bunu işletme/organizasyon bazında düşünecek olursak her kademedeki görevli kendisine verilen görevi uyum ve ahenk içerisinde yapar, parçaları birleştiğimizde tüm sistemin mükemmeliyetini sağlamış oluruz, Denetim ve kontrolde aynı şekilde önem arz eder. Burada ki hiçbir kısmı ayrı düşünemeyiz.
            Hiyerarşik olarak; üstten-alta ya da alttan-üste verilen görev/yapılan iş çok düzenli olmalı kendinden önceki ve sonrakilerle ve genel olarak da sistemin bütünüyle ahengi sağlamalıdır.
            Bu mükemmeliyet elbette kendilerine hizmet sunulanlar için müşteri/vatandaş için büyük bir kolaylık ve mutluluk sağlayacaktır.
            Hedef mükemmeliyet olmalı.
 
            RAMAZAN BAYRAMIMIZIN DA TÜM İSLAM ALEMİNE; HAYIR,HUZUR,SAĞLIK VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLERİM.
 
 SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri