YABANCILARIN ÇALIŞMASI/ÇALIŞTIRILMASI

YABANCILARIN ÇALIŞMASI/ÇALIŞTIRILMASI

YABANCILARIN ÇALIŞMASI/ÇALIŞTIRILMASI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 17 Eylül 2014, Çarşamba

Haberi Paylaşın:YABANCILARIN ÇALIŞMASI/ÇALIŞTIRILMASI
 
 
            Ülkemizdeki ve şehrimizde yaşanan işsizliğin ulaşmış olduğu oran ve bunun toplumsal etki olarak hangi boyutlarda olduğu görülmektedir.
            Bununla birlikte ülkelerinden göç etmek zorunda kalanların gelmesiyle birlikte özellikle şehrimizde gözlemlediğimiz bu sıkıntıların daha da büyük boyutlara ulaşmasıdır.
            Peki yabancıların çalıştırılması nasıl olabilmektedir?
            Yazımda bunu izah etmeye çalışacağım.
            Yabancıların çalıştırılması ile ilgili izin  4817 sayılı kanunla düzenlenmiştir.
            Yabancılar ister bağımlı (gerçek veya tüzel bir veya birden fazla işveren emrinde çalışan) isterse bağımsız (Başka şahıs istihdam etsin veya etmesin kendi nam ve hesabına çalışan) izne tabidir ve bazı yükümlülükleri de yerine getirmeleri de gerekmektedir.
 
            Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda da bazı müeyyideler uygulanmaktadır.
 
            Ülkemize gelmiş olan yabancılar, Emniyet makamlarınca da ikamet izni almışsa bu ikamet izin sürelerini aşmamak üzere yasa da belirtilen değerlendirme kriterlerine tabi tutularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çalışma izni verilmesi uygun bulunması durumunda işverene başvurarak işverenlerde Bakanlık internet sitesi üzerinden başvuru neticesinde çalıştırılabilmektedir.
 
            Bir yabancı, çalışma izni ile ilgili başvurusunu bir işveren üzerinden yapabilmektedir.
 
            İşverence Bakanlığa yapılan online başvurudan sonra Başvuru belgesi taraflarca imzalanır ve ekleriyle birlikte 6 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.Çalışma izin belgesi alındıktan sonra 30 gün içerisinde ikamet tezkeresi için İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadırlar. Aksi halde çalışma izninin geçerliliği olmayacaktır.
 
            Çalışma İzini olmaksızın bağımlı ve bağımsız çalışan yabancılar ile çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere ve 4817 sayılı Kanunun 18. maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 2014 yılında işlenen fiiller nedeniyle uygulanacak idari para cezaları;
 
·         Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.612 TL,
·         Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan her yabancıya 759 TL:
·         Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.043 TL,
 
olarak uygulanacaktır.
            Tekerrüründe cezalar bir kat arttırılarak uygulanmaktadır.
            Açıklamaya çalıştığım gibi bu konularda hassasiyet gösterilmesi hem çalışanlar hem de işverenler için önemlidir.
 
 SORULARINIZ İÇİN
 
 kaplanali33@gmail.com
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri