GELİR TESTİNE MÜRACAAT HAKKI VE GSS BORÇLARINI YAPILANDIRMA

GELİR TESTİNE MÜRACAAT HAKKI VE GSS BORÇLARINI YAPILANDIRMA

GELİR TESTİNE MÜRACAAT HAKKI VE GSS BORÇLARINI YAPILANDIRMA

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 21 Mayıs 2015, Perşembe

Haberi Paylaşın:GELİR TESTİNE MÜRACAAT HAKKI VE
GSS BORÇLARINI YAPILANDIRMA

 

 

 

 

Bu haftaki yazımda 6552 sayılı yasa ile birlikte uygulanmaya başlayan Genel Sağlık Sigortası’na yönelik prim borçlarının yapılandırılması ile  ilgili olacaktır.

Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 02/11/2015 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu birimlerine  başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Genel   sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayanlar, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede   yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren on iki   ay içerisinde 30/9/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin   bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi   için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi   sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve   belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

            Genel   sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak   suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yapılabilecektir.

Genel sağlık   sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 30/11/2015 tarihine   kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz   alınmayacaktır.
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların,   yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk  taksit ödeme süresi içinde   ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali   meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden   çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal   edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri   taksit sayısına göre 6,9,12 veya 18 olacaktır.
            Borçluların en geç 31/3/2016 tarihine   kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin   ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.
            İlk taksit ödeme süresi geçirildikten   sonra peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyeceği gibi başvuruların bir   takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği   tarihten sonra (30/11/2015 ve sonrasında) yapılması halinde başvurular   işleme alınsa dahi bu defa bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit   ihlalinin meydana gelmiş olması nedeniyle, borçların geçici 60 ıncı   madde kapsamında ödeme hakkı yitirilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu   nitelikteki başvuruların 30/11/2015 tarihinden sonra yapılmış olması   halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır.İlk taksit ödeme yükümlülüğü genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacaklar yönünden 30/11/2015.

Bu borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların   aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde; bu   taksitleri ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden aydan ödemenin   yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre   belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile   birlikte ödeyeceklerdir. Yapılandırma başvurusunda bulunmuş   olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde,   yeniden yapılandırılmış borçların tamamını en geç 30/11/2015 tarihine   kadar ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana   gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de   dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını yeniden yapılandırma kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir.
            Taksitle ödeme yolu tercih   edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde   ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir   takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik   ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın            Borçlarını   yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan   borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi   ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden   60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde   sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

            Ancak, taksit   ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok   zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde   ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına   ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık   hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

 

 SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/6d4e4b4172ef426758f283ca492a5be8.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42