BELEDİYE,BELEDİYECİLİK VE BELEDİYECİ OLMAK-1

BELEDİYE,BELEDİYECİLİK VE BELEDİYECİ OLMAK-1

BELEDİYE,BELEDİYECİLİK VE BELEDİYECİ OLMAK-1

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 18 Haziran 2015, Perşembe

Haberi Paylaşın: BELEDİYE,BELEDİYECİLİK VE BELEDİYECİ OLMAK-1

 

 

            2008 yılında Toroslar Belediye Başkanlığı’nda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak başladıktan sonra en çok duyduğum kelimelerden biri de “ Belediyeciliği öğrenmek” konusu olmuştur.

            Belediyedeki göreve başladığımda memuriyetim 18. Yıl çerisindeydi. Konu memuriyetle değil de Belediyecilikle ilgiliydi. Çünkü orada farklı kurumlarda ve kadrolarda görev yapmış olmam nedeniyle bir tecrübem vardı.

            Yazıma öncelikle Belediyeciliğin tarihsel gelişiminden bahsederek başlamak istiyorum.

            İnsanların bir arada yaşama isteğinin temelinde ilk olarak vahşi hayvanlardan korunmak vardı. Daha sonra birlikte yaşama ile birlikte bir takım sorunların ortaya çıktığı ve kurallara da ihtiyaç olduğu bilinmektedir.

            Her milletin kendine göre düzeni sağlayarak hayatı devam ettirecek bir takım kurallar konduğu yine bilinen bir gerçektir.

            Asur, Yunan,Roma medeniyetleri ve daha sonrasında ise Selçuklu ve Osmanlı da bir şehir yönetme sisteminin olduğu bilinmektedir.

            İslamiyet’in ilk dönemlerinde de şehri yönetmeye yönelik sistemlerin uygulandığı görülmüştür.

            İstanbul Fethi ile birlikte burada Şehremini görevlendirilerek  ve bunun da 1831 yılına kadar devam etmiş ve başka şehirlerde de uygulanmıştır.

            İngiltere’de modern anlamda Belediyecilik 1830’lu yıllarda başlamıştır.

            Osmanlı İmparatorluğu’nda 13 Haziran 1854 tarihili Nizamname ile Şehremini dönemi başlamıştır. 1857 yılında ise İstanbul’da 14 Belediye dairesi kurulduğu ve Belediyecilik asıl fonksiyonlarının Beyoğlu ‘nda yapılmaya başlandığı görülmüştür.

            Yine 1864 yılında yayınlanan Vilayet nizamnamesiyle Belediye Meclisleri’nin başına Vali ya da Kaymakam tarafından “Reis” atanması ve Belediye Meclisi’ne Başkanlık etmesi kuralı getirilmiştir. Belediye Reisi bu şekilde başlamıştır. 1869 yılı Nizamnamesi ile de İstanbul’da Belediye İdaresi  kurulmuş ve diğer vilayetlere de tatbik edilmeye başlanmıştır.

                        Cumhuriyetle birlikte daha modern bir sistem oluşturulmaya çalışılmış ve 1930 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu (1580 sayılı Kanun), 2005 yılında yürürlüğe giren 5393  Sayılı Kanun  girene kadar devam etmiştir.

            BÜYÜKŞEHİR BELEDİYLERİ:

            1982 Anayasasına dayanılarak önce 195 sayılı KHK ile üç İl’de (İstanbul,Ankara ve İzmir) Büyükşehir Belediyeleri kuruldu. Aynı yıl 3030 sayılı Kanun daha sonra 5216 sayılı Kanun.

                        BELEDİYELERİN GÖREVLERİ:

            Çok uzun bir tarihsel süreci çok kısa özetlemeye gayret ettim.

            Huzur ve esenliği sağlayarak mahalli ihtiyaçların karşılanması olarak görülmektedir. Toplumdaki değişmeye ile birlikte Belediyelere yüklenen sorumluluklarında arttığını görmekteyiz. Elbette bununla birlikte aktarılan kaynak ve gelir getirici bir takım düzenlemelerde beraberinde getirilmiştir.

            Peki bugün Belediyelerin görevleri nelerdir diye soracak olursak?

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

  SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri