KENT,KENTLİLİK VE MARKA-1

KENT,KENTLİLİK VE MARKA-1

KENT,KENTLİLİK VE MARKA-1

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 10 Ağustos 2015, Pazartesi

Haberi Paylaşın:            Belediye,Belediyecilik ve belediyeci olmak konularını içeren uzunca bir yazı dizisi yazmaya gayret ettim Kamuoyunda ilgi çektiği kanaatindeyim.

            Ben yine yazımın konusunun temel yasan düzenlemesi olan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile başlamak istiyorum

 “Madde 13 - Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.”

            Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu ; Madde 76 –“ Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

             Bu haftaki yazımı Yönetici Harç olmalı, birleştirici olmalı diyerek noktalamak istiyorum.

            Mersin şehir olarak,sosyo-ekonomik yapı olarak, iklim olarak ve her şeyden önce yaşayan insanları olarak kentlilik bilincinin oluşturulmasına oldukça uygun bir yapıda olan şehir.

            Ülkemiz değil belki dünya da bile önceliklere sahip farklılıklarımız var. Ama nedense eksik bir nokta var önemli kendimce bu konuda yardımcı olmaya çalışmak.

            Ancak yazının içerisinde geçen farklı bir kurumsal yapı olan Kent Konseyini de sizlerle paylaşmam gerektiği ortaya çıkıyor.

            İnşallah uzun bir yazı dizisinin içerisinde  bunu da sizlerle paylaşmaya  çalışacağım.

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/8f992b8e30f44c0e1e67fb85308ce932.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42