Tükecitici Kredilerinde Önemli Düzenlemeler

Tükecitici Kredilerinde Önemli Düzenlemeler

Tükecitici Kredilerinde Önemli Düzenlemeler

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 08 Aralık 2015, Salı

Haberi Paylaşın: 

 TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ÖNEMLİ DÜZENLEMELER
 
22 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan ve yayınlamasından sonra 6 sonra yürürlüğe girmesi gereken Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği 22 Kasım 2015 ‘de yürürlüğe girdi. Bu Yönetmelikle birlikte getirilen önemli değişikliklerden kısaca bahsetmeye çalışacağım
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip hale gelmektedir. Bu durumda tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu bedeller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her türlü ücret, tüketicinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren 7 gün içinde tüketiciye iade edilir

            Tüketicinin izni olmadan sigorta yapılamayacak.Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın; kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekmektedir. Meblağ sigortalarında,  poliçedeki teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek olamayacağı ve sigorta vadesinin de kredi vadesinden daha uzun olamayacağı düzenlenmektedir.

            Yine yeni düzenleme ile ; Kredi verenin, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebileceği, tüketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınması ile birlikte  bu süre hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecektir.
Tüketicisi kredisi sözleşmelerinde tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebileceği düzenlendi. Bu hallerde kredi veren erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacaktır.
             Faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde kredi veren akdi faiz oranı üzerinden gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlü olacak. Böylece ilk defa tüketiciler için peşin faizden indirim hakkı getirildi.            
Tüketiciler tarafından sıklıkla başvurulan taksitli nakit avans kredisi, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde düzenlendi. İlgili hükümlere göre; taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından kullanılmasından önce; kredinin toplam tutarı, taksit tutarları ve taksit sayısı ile akdi faiz oranı bilgisinin tüketiciye bildirilmesi zorunlu hale geldi. Taksitli nakit avans kredilerinde taksit tutarı, kredinin kullanıldığı tarih ile son ödeme tarihi arasında geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacak olan akdi faize göre belirlenecek. Kredilerin geri ödenmesinde gecikme olması durumunda, gecikme faizi son ödeme tarihinden başlamak üzere hesaplanacak ve kredilerde, kredi veren tarafından anapara ve faiz ayrı olarak izlenecek. Geri ödemede gecikme olması durumunda sadece anapara üzerinden gecikme faizi uygulanacak.            
Tüketici kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacak.    
Tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceği ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanacağı açıkça düzenlendi. 
Tüketicinin açık talimatı olmasızın  tüketici kredi sözleşmeleri ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılmayacaktır. Uygulamada farkında olunmadan mağduriyet yaratan bir durum daha   düzeltilmiş oldu.
 
Sağlıklı günler dileğiyle...
               SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/2cdaaf8b2a0ac0218875f29c33b1f73d.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42