Kısmi Zamanlı Çalışma Hakkı

Kısmi Zamanlı Çalışma Hakkı

Kısmi Zamanlı Çalışma Hakkı

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 29 Mart 2016, Salı

Haberi Paylaşın: KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

 

Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle çalışan annelere doğum yağmaları durumunda kısmı zamanlı çalışma hakkı tanındı

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir     ( İş Kanununa tabi çalışanlarda 60 gün, 120 gün ve 180 gündür).

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

            Yine yapılan düzenleme ile;

            Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık iznini veya 104 ‘ncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden , ilgili mevzuat uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir Mali ve sosyal haklar yarı olarak ödenir.

Fiili çalışma ile ödenenler ise ilgili mevzuata göre yapılır. Derece ve kademe ilerlemesinde ise yarı olarak dikkate alınır.

            Evlat edinmede de aynı haklardan belirtilen usulde faydalanabilecektir.

 4857 sayılı İş Kanunu2na tabi olanların bu haklardan yararlanabilmesi için başvuru tarihinden önce son üç yıl içerisinde 600 gün

İşsizlik sigortası primi bildirilmiş olması ,4857 saılı Kanunu’nun 63’ncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması ve doğum ve evlat edinme sonrası yarım 30 gün içerisinde başvurması gerekmektedir.

 

 

SAĞLIK GÜNLER DİLEĞİYLE

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri