Merhaba

Merhaba

Merhaba

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 11 Ocak 2011, Salı

Haberi Paylaşın:Merhaba

 

Bu ilk yazımla birlikte amacım “ Bildiklerimizi paylaşmak, bilmediklerimizi öğrenmek “ dir.  Bu nedenle bilgi paylaşımıyla daha çok insanımızın konular hakkında bilgi sahibi olmasını diliyorum.

 

Amacım bana ayrılan bu köşede mevzuat konusunda bilgi alış-verişin de bulunmak.

 

5510 sayılı Kanunu’nun 28 .maddesine (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

01.10.2008 tarihinden itibaren bu süreler dikkate alınarak, bulunan süre emeklilik yaşından da indirilir.

 

Evlenme Yardımı;

Anne veya babalarından aylık alan kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesileceğinden talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde (boşanma gibi) , iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz,

bu durumda olanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yasanın 34 üncü maddesi gereği yeniden belirlenir.

Cenaze Ödeneği;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri