HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ:

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ:

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ:

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 15 Ocak 2011, Cumartesi

Haberi Paylaşın:HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ:
           
4857 sayılı İş Kanunu’nda Haftalık Çalışma süresi 45 saat olarak belirtilmiştir.
Ancak yine aynı kanununda bu sürenin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlenebileceği ve bu durumda haftalık olarak belirlenen haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaların da fazla çalışma ücretli çalışmalar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARDA ARTIŞ YAPILDI:
 
04.01.2011 tarih ve 2001/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı;
 
7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar”ın geçici 1 inci maddesi ve bu Karara ekli “Ek Ödeme Cetveli”nde yer alan ek ödeme oranları “14” puan artırılmıştır ayrıca
9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı “Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”a ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan ek ödeme oranları “14” puan artırılmıştır.
 
YENİ KIDEM TAZMİNAT TAVANI:
01.01.2011 tarihinden itibaren Kıdem Tazminatı Tavanı 2.623,23 TL olmuştur.
 
YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ VE İHYA
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki 4-1-a ( işçi), 4-1-b (Bağ-Kur’lu) ile bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 4-1-c ( İlk defa Devlet memuru olanlar)  herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, (b) bendi kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.
 
 
Sorularınız için
kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri