Çalışan Annelere Erken Emeklilik

Çalışan Annelere Erken Emeklilik

Çalışan Annelere Erken Emeklilik

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 05 Şubat 2011, Cumartesi

Haberi Paylaşın:ÇALIŞAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK
 
 
            İlk yazımda değindiğim bir konu bunun uygulaması ile ilgili sorular geldiği için tekrarlayıp biraz daha açıklama yapmaya çalışayım;
            5510 sayılı yasa’nın 28. maddesine göre;
            Emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri , prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. Buna göre bir yıllık çalışması olması durumunda 360/4= 90 gün ilave edilir bu süre ayrıca yaştan da düşülerek daha önce emekli olmayı sağlayacaktır.
            Başvuru ise;
            5510 sayılı yasanın 4-1 a ve b bentlerine (eski SSK ve BağKur lu) tabi olan kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç malul çocuğu varsa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğü’ne başvurarak çocuklarının sevklerini talep edeceklerdir.
            5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Devlet Memuru (Bayan) olanlar ( 4-1-c) ile 5434 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta iken 5510 sayılı yasa kapsamına alınan Devlet Memurları (Bayan) görev yaptıkları kamu idareleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
 
 
DEVLET MEMURU OLMAYANA HARCIRAH KANUNU’NA GÖRE ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?
 
            Bu uygulamada sık karşılaşılan bir sorun.
            6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 4.maddesi incelendiğinde kimlere harcırah verileceği belirtilmiştir;
Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981 - 2562/2 md.)
             Bu Kanunda belirtilen hallerde:
             1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
             2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
….
 
      Yukarı da belirtildiği üzere memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere harcırah verilebileceği,
Yine aynı Kanunu’nun 8. maddesinde de Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunacağı,
Aynı kanunun 14 maddesinin ise nelerin ödeneceği (nakil ücreti gibi) hususları belirtilmiştir.
 
Ayrıca bu konuda Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 25.11.2008 /30487 sayılı Kararı da mevcuttur.

SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/dd0f67242f3ebe8bb22464784a6dfe4b.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42