İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ

İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ

İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 20 Şubat 2011, Pazar

Haberi Paylaşın:İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ
 
İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATININ DOĞABİLMESİ İÇİN GENEL ŞARTLAR
 
 4857 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra daha sonra yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun sadece Kıdem Tazminatını konu alan 14. maddesi yürürlükte kalmıştır.
             
Bu 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiştir. Bununla çeşitli yargı yargı kararları da mevcuttur. Genel kriter olarak;
 
İş Kanunu’na tabi olması, işçi niteliğinin olması ve sürekli bir işte çalışması,
İşçinin aynı işyerinde en az 1 yıl iş sözleşmesine bağlı olarak çalışması,
İş sözleşmesinin 4857 sayılı yasada belirtilen hallerden biri ile sona ermesi
 
Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde hak kazanır.
            Aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır.
            İşyerlernin devir veya naklinde ise işyerindeki hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanır.
            Her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti ödenir. Bir yıldan az süreler için ise bu miktar oranlanarak bulunur.
 
4857 SAYILI YASAYA TABİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ:
 
            Yıllık Ücretli İzinler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53.maddesinde sayılmıştır. Buna göre;
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
             a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
             b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
             c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
             Az olamaz.
            Ayrıca; onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
             Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
             İş Kanunu’na göre bunlar asgari süreler Toplu İş sözleşmesi ile bu süreler arttırılabilir.
 
ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ PRATİK AÇIKLAMALAR
 
 
16 Yaşından büyükler için (TL)
16 yaşından küçükler için (TL)
BRÜT ÜCRET
796,50
679,50
Sigorta Primi İşçi Payı
111,51
95,13
İşsizlik Primim İşçi Payı (%1)
7,97
6,80
Gelir Vergisi Matrahı
677,02
577,57
Gelir Vergisi
101,55
86,86
Damga Vergisi
5,26
4,48
Kesintiler Toplamı
226,29
193,05
Net Ücret
570,21
486,45
 
NOT: Konut Kapıcı Ücretinden vergiler kesilmediği için Asgari Ücret 677,02 TL’dir
 
SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri