Kanun Yürürlüğe Girdi

Kanun Yürürlüğe Girdi

Kanun Yürürlüğe Girdi

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 26 Şubat 2011, Cumartesi

Haberi Paylaşın: 
 
BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
Bu kadar uzun adı olan ve toplumun çok geniş bir kesimini ilgilendiren Kanun Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzanlanmasını müteakip Remi Gazate’de dün yayınlanarak yürürlüğe girdi;
Bu kanun ilk gündeme geldiği andan itibaren
-          Borcun yapılandırılma şekli ve oluşan yeni borç
-          Ödemelerin ve yapılandırma için nerelere ne zamana kadar başvurulması gerektiği,
-          Ödemelerin yeni oluşacak vadesi,
 Ve diğer konularla
Özellikle çalışanları ilgilendiren konuları da kısa zamanda tekrar paylaşacağız.
 
            . Benim şu an dikkatini çekilmesini istediğim konulardan bazıları ise;
 
MEMURA EVLAT EDİNMEDE ÜCRETSİZ İZİN:
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 2 yıla (yirmidört aya kadar) aylıksız izin verilebilecek. 
   Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
ERKEN DOĞUMDA İZİN:
Daha önceki düzenlemede sigortalı kadın kendi isteği ve hekim onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışabiliyordu. Doğum öncesi 8 hafta ile doğum sonrası 8 hafta verilen izin bu durumda 3 hafta kullandığığ için kalan 5 hafta sonraki kullanacağına ilave diliyordu.
Şimdi ise erken doğum yapması durumunda kullanması doğumdan öncesi kullanması gereken 8 haftalık izni doğum sonrasına ilave edilerek kullanılabilecek.
 
TRAFİK KAZALARINDA SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ       Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, vatandaşların tedavileri esnasında problem oluşturuyordu.
Yeni düzenlemeyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesinde yapılan değişiklikle; üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşşlarının sundukları sağlık bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.
 
            İŞ KUR MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA KATILANLARIN DURUMU:
 
           Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakla birlikte ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağı hükmü getirilmiştir.
 
     SORULARINIZ İÇİN
      kaplanali33@gmail.com
 
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri