SGK Alacaklarında Yapılanma

SGK Alacaklarında Yapılanma

SGK Alacaklarında Yapılanma

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 27 Mart 2011, Pazar

Haberi Paylaşın:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA 6111 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİDEN YAPILANDIRMA
 
 
            Çalışma hayatımızda yaşanan bir çok sorun var. Bunları araştırıp birlikte paylaşmak istediğim. Mesela;
-          Taşeronlarda çalışanların durumları,
-          Sözleşmeli kamu çalışanlarını durumu,
 Ve benzeri bir çok sorun.
Kısmet olursa bunlarla ilgili olarak da sizlerle paylaşmakistediğim konular var.
Ancak 6111 sayılı Yasa(Torba Yasa) kamu alacaklarına yönelik bir yeniden yapılandırma gündeme getirdiğinden. Bu hafta da o konuya devam edeceğim.
 
            Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yapılandırma ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda açıklama yapmaya çalışacağım.
 
            Yeniden Yapılandırma kapsamına giren SGK alacakları;
1-      2925 sayılı Tarım Sigortası Borçları,
2-      İsteğe Bağlı veya Topluluk Sigortası,
3-      Bağ-Kur sigortalılarının(5510/4-1-b) sosyal güvenlik destek primleri,
4-      5510 sayılı Kanunu’nun geçici 17.maddesinde sayılan borçlar(Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ),
5-      İnşaat ve ihale işlerine ilişkin eksik işçilik prim alacakları,
6-      İdari Para cezaları,
7-      Damga Vergisi,Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payları,
8-      SGK taşınmazlarının ait kira alacakları,
9-      İş Kazası ve meslek hastalığı ,malullük,adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik filler nedeniyle ilgililerden tahsili gereken RÜCU alacakları,
10- SGk tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar,
ile yukarıda sayılanlara bağlı gecikme cezası,gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilen alacaklar kabul edilmektedir.
 
Peki alacaklar hangi dönemleri kapsamaktadır?
Kısaca onu da şöyle özetelebiliriz;
-          Sigorta primi,emekli keseneği ve kurum karşılığı,fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi,işsizlik sigortası primi,işveren tarafından ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek primleri için 2010/Kasım ve önceki aylara ait ,
-          Yaşlılık,emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra çalışan 4-1-b (BağKur)’ın sosyal güvenlik destek primleri için 2010/Kasım
-          Eksik işçilik prim tutarları 30/11/2011 tarihine kadar,
-          İdari Para Cezalarında ise 31/12/2010 tarihine kadar işlenen fillere ilişkin olup en geç 02/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilerek tahakkuk etmiş olanlar,
-          SGK’na verilen belgelerden belgelerden dolayı tahakkuk eden ve 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup,25/2/2011 tarihinden önce tahakkuk edip ödenmeyen Damga Vergisi,Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı payı alacakları,
-          SGK mülkiyetinde olup da 31/12/2010 tarihinde vadesi gelmişolduğu halde 25/2/2011 tarihine kadar ödenmemiş kira alacakları,
-          İş Kazası,meslek hastalığı,malullük,adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olması nededniyle rücu alacaklarından 25/2/2011 tarihine kadar davası sonuçlanıpta ödenmeyenle
-          SGK taraından 25/2/2011 tarihine kadar yapılan fazla ve yersiz ödemelerden bu tarihe kadar mahsup edilmemiş olanlar.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de başvurlar için son günün 02/5/2011 tarihi olduğudur.
 
Başvurularında genel olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.
 
 
Sağlıklı günler dileğiyle...
 
SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri