BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 03 Nisan 2011, Pazar

Haberi Paylaşın:BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ
 
            Anayasamızın ikinci maddesinde Cumhuriyetin Nitelikleri açıklanırken “…. Sosyal bir hukuk Devletidir” ifadesi kullanılmıştır.
            Sosyal bir hukuk devleti olmanın temel özelliklerinden biride ülkede yaşayan yaşlı, özürlü (engelli) vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardım,bakım ve hayatı idame için gerekli kolaylıkları sağlayacak yasal düzenlemelerin de yapılmasıdır. Bu amaçla yapılan önemli çalışmalardan biri de Bakıma Muhtaç Özürlülere yönelik yapılan çalışmalardır. Bununla ilgili olarak Evde Bakım Hizmetini açıklamaya çalışacağım.
Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç özürlüleri bakım hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla il/ilçe müdürlüklerine bildirebilirler. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, özürlülerin kendileri veya akrabaları da bildirimde bulunabilirler.
Özürlü Evde Bakım Ücretinden faydalanabilmesi için esas olarak;
 
1.Bakımını yaptığınız aile bireyi (anne,baba,eş,çocuk,hala , dayı gibi kısaca akraba) olan engellinin hayatını başkalarına muhtaç olarak sürdürmesi esastır.
2. Eve giren resmi gelirin hanenizde yaşayan bireylere bölümünde kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 3/2 (üçte iki) geçmemesi gerekir(2011 yılı birinci altı ay için 570,21*2/3=381 TL )
 
Bakıma muhtaç özürlünün başvurusunda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgelerle İller de Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne/ilçelerde Kaymakamlıklara başvurulur;
 
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) İkametgâh belgesi,
c) Özürlü sağlık kurulu raporu (Ağır Engelli)
ç)  Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.
d) Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
e) İki adet vesikalık fotoğraf,
f) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
g) Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
ğ) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
(2) Birinci fıkranın (ç), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler, bakım raporunun hazırlanmasından sonra da verilebilir.
(3)   İl müdürlüklerince, beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir.
           Yukarıda belirtilen belgelerle yapılan başvurulardan sonra İl/İlçe Müdürlüklerinde bir ön görüşme yapılır.
            Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından belgelerde inceleme yapılır.Talep olumsuz sonuçlanırsa 30 gün içerisinde cevap verilir. Tabiki şahıs,bu karara itiraz edelebilir.
Akrabaları tarafından günde yirmidört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında (570,21 TL) ödeme yapılır.
Bakım ücreti Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünce ödenen bakıma muhtaç özürlünün vefat etmesi hâlinde, bakım hizmetini üstlenen bakım merkezi veya akrabası en geç onbeş gün içinde durumu Sosyal Hizmetler İl müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
            Yukarıda izah etmeye çalıştığım Sosyal Devlet olgusunun güzel bir çalışması. Fakat burada zaman zaman işlemlerin uzadığı yönünde bilgiler gelmekte. Burada bürokrasi daha da azaltılarak kısa zamanda daha önemli sonuçlar alınabilir.
            Örneğin ağır bakıma muhtaç olan bir vatandaşı Rapor almak için hastaneye taşımak?
            Evde Bakım hizmeti diye deanlandırılan bu hizmet konusunda yapılması gereken daha neler olabilir?
            Vatandaşlarımız daha kısa sürede ve daha az zahmetle bu hizmetten nasıl faydalanabilir?
            Bakım hizmetini yapanlara yönelik ilave neler yapılabilir?
gibi konularda ileri ki yazılarda vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda açıklamak istediğim hususlar var.
 
            Sağlıklı günler dileğiyle...
 
 SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/3549f320eb589be584c4acc51e6e745a.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42