Süre Uzatıldı

Süre Uzatıldı

Süre Uzatıldı

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 01 Mayıs 2011, Pazar

Haberi Paylaşın:6111 SAYILI YASA İLE İLGİLİ BAŞVURU VE TAKSİT SÜRELERİ UZATILDI
 
30/04/2011 tarih ve 27920 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
          (2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
          (3) 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
 
6111 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLERDEN BİRİ
6111 sayılı yasa Usta öğreticilere (Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı çalışan uzman ve usta öğreticiler) , 21/5/1977-25/2/2011(Kanunun Yayım yarihi) tarihleri arasında ay içinde 30 günden eksik kalan süreleri kendileri veya sigortalının ölümü halinde hak sahipleri borçlanabilecektir. Borçlanılan bu süreler de 4-1/a (SSK) kapsamında sigortalılık süresine eklenir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 77.maddesine göre “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 
İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar “
Bu kanun maddesi ve devamında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda İşçi ve İşverene ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir.
Bu konularda işverenleri ve işçileri bilinçlendirmek amacıyla Toroslar Belediye Başkanlığı tarafında Toroslar Küçük Sanayi Sitesi ve Hurdacılar Sanayi Sitsinede verilen; yangın, ilk yardım,iş sağlığı ve güvenliği konusunda geçtiğimizgünlerde verilen eğitim ve sonrasında yapılan ücretsiz sağlık taraması çok önemli bir adım olmuştur.
Bu eğitimlerin yaygınlaşarak artması iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında önemli olacaktır.
 
Sağlıklı günler dileğiyle...
 
 SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri