TÜKETİCİ HAKLARI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜKETİCİ HAKLARI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜKETİCİ HAKLARI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 15 Mayıs 2011, Pazar

Haberi Paylaşın:TÜKETİCİ HAKLARI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
 
            Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak 24 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
            Bu Yönetmelikte Tüketici olarak ve aynı zamanda hizmet sunanlar açısından dikkat edilmesi gerken önemli değişiklikler yapıldı.
Tüketiciye arızayı; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup vb. bir yolla yapması mümkündür denmekte ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye ait olduğu belirtilmiştir.
          İmalatçı veya ithalatçılara ait yedek parçalarını firma merkezinde veya belirleyecekleri en az bir servis istasyonunda tam olarak bulundurmak zorunluluğu getirilmiş aynı zamanda İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılara, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamayacakları hükmü de getirilmiştir.
 Garanti Belgesi Uyulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre de malın tamir süresi, azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Tüketici Hakları Hakem Heyetine ulaşan dosyalara göre bazı aletlerin Garanti süresi ve azami tamir süreleri süreleri şöyle;
- Tansiyon Aleti           2 yıl(Garanti süresi)                  20 iş günü (Tamir süresi)
- Masaj Aleti               2 yıl                                        20 işgünü
- Klimalar                    2 yıl                                         20 işgünü
- Cep Telefonu 2 yıl                                         20 işgünü
- Bilgisayar                  2 yıl                                         20 işgünü
gibi.
Bu liste çok uzun bir liste.
 
 Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Yine burada da , uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye ait olduğu belirtilmiştir.
Önemli bir düzenleme ise; malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorunluluğunun getirilmesidir.
Açıklayıcı olması için burada işgünüde izah etmeye çalışacağım. İş Günü; Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
Ayrıca malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması ( aynı arızanın 2 den fazla olması kalktı)  durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilmektedir.
Özetle 30 işgünü olan süre 20 işgününe düşürülmüş. 10 işgünü içerisinde tamir edilememesi durumunda da benzer özellikte cihaz verme ykümlüğü getirmekle birlite. İspat yükümlüğü de Tüketiye verilmiştir.
 
Sağlıklı günler dileğiyle...
 
 SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri