EMLAK VERGİLERİNDE ÖNEMLİ İSTİSNALAR

EMLAK VERGİLERİNDE ÖNEMLİ İSTİSNALAR

EMLAK VERGİLERİNDE ÖNEMLİ İSTİSNALAR

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 22 Mayıs 2011, Pazar

Haberi Paylaşın:EMLAK VERGİLERİNDE ÖNEMLİ İSTİSNALAR
 
 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8.maddesine göre;
Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere;
-                         Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin,
-                         Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların,
-                         Gazilerin,
-                          Özürlülerin,
-                         Şehitlerin dul ve yetimlerinin
Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Buna göre, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.
Muayyen zamanda dinlenme amacıyla (yazlık,yaylalık gibi) kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmamaktadır.
Kişilerin bu dumlarını belgelendirerek ilgili Belediyeye müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Ayrıca Kanunun 5.madesiyle de yeni tamamlanan binalar için bir vergi muafiyeti var. Şöyleki yeni tamamlanan binalar 5 yıl süreyle inşaat değerinin ¼ ü oranında 5 yıl süreyle indirim uygulanmaktadır.
 
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRİLEMEYECEĞİ
 
Uygulamada en çok sorulan ve gündeme gelen konulardan biri de 5393 sayılı Belediye kanunu’nun 49. maddesi hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin Müdür ve üstü kadrolarda çalıştırılıp çalıştırılamayacağı yönünde?
Maliye Baknlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü(BÜMKO) ‘nün 15.02.2006 tarih ve 2189 sayılı yazsı gereği mümkün değildir.
 
 
 
 
Sağlıklı günler dileğiyle...
 
 SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/62f347e29ea556ff4ae6c4c217e98d5f.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42