SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 15 Haziran 2011, Çarşamba

Haberi Paylaşın:SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO VERİLMESİ

 

 

4 Haziran 2011 tarihine yayınlanan Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli  personelin memur Kadrolarına atanması için değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişikliğe göre bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte çalışan ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları taşıayn sözleşmeli personel pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilata 30 gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat eden sözleşmeli personelin kadrolarının olması halinde kadrolarına kadroları yoksa Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca belirlenecek kadrolara 60 gün içerisinde kurumlarınca atanması gerekmektedir.

4(B) ile 4924 sayılı yasa kapsamındaki hizmetleri de değerlendirilecektir.

En sık karşılaşılan sorulardan biri de hiç şüphesiz 5393 sayılı Belediye kanunu’nun 49.maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personellerle ilgili olandır.

Kanun Hükmünde Kararnameyi incelediğimizde 657 sayılı yasa ve 4924 sayılı yasaya göre çalışmakta olanları kapsadığı görülmektedir. 5393 sayılı Kanun 49.maddesinin 3.ve 4.fıkralarına istinaden istihdam edilen personel ile İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında görev yapanlarında uymadığı görülmektedir.

Kamu İktisadi Teşekkülleri(KİT)’nde görev yapan (399 sayılı KHK) sözleşmelş personeli de kapsamamktadır.

Sözleşmeli iken memur kadrolarına atananlara da İş Sonu tazminatı ödenmeyecektir. İş sonu tazminatına esas ödenen süreleri hariç iş sonu tazminatına esas süreler 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi incelediğimizde bazı sözleşmeli personelin kapsam dışında kaldığını görmekteyiz. Zaman içerisinde bu uygulamadaki aksaklıkların düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim.

 

           

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri