TAŞERON İŞÇİLİĞİ

TAŞERON İŞÇİLİĞİ

TAŞERON İŞÇİLİĞİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 22 Haziran 2011, Çarşamba

Haberi Paylaşın:TAŞERON İŞÇİLİĞİ

 

İş dünyasındaki önemli sorunlardan biri de Alt İşveren (Taşeron)   işçiliğidir.

Firmalar ana maliyet unsurlarından olan işçilik maliyetlerini azaltmak, ayrıca İş Kanununda sayılan ;

İşletmenin gereği,

İşin gereği,

Teknolojinin gereği gibi nedenlerle ihale yoluyla  işçi çalıştırılmasıdır.

İhale yolu ile çalıştırılan işçiler Altişveren (Taşeron) işçilerle ilgili önemli sorunda; ihaleyi alan firmaların elemanlarını ihale konusu (temizlik,güvenlik gibi) dışında işlerde (memurluk, sekreterlik ) çalıştırması.

Bu konuda çok açık yargı kararları var. En son verilen kararlardan biride Bursa 3. İş Mahkemesi tarafından verilendir.

Bu kararda birkaç önemli hususu paylaşmak istiyorum.

-Taşeron şirketin, işçilerin sigorta primlerinin yatırılması, sigorta bildirgeleri, ücret bordrolarının tazmini, bankaya puantaj havale işlemleri ve istihkakın hazırlanması dışında yetkisinin bulunmadığı,
-Taşeron şirket tarafından `temizlik ihalesi` ile alınan işçilerin, üniversite bünyesindeki hemen hemen bütün bölümlerde kadrolu memur ile aynı işi yaptıkları,

-İşlerin yürütülmesi, sevk ve idaresinin idarenin talep ve talimatları doğrultusunda gerçekleştiği,
-Taşeron şirket işçilerinin idari ve mali işlerde büro personeli olarak çalıştırıldığı,

-Temizlik işleri dışında çalıştırılan taşeron şirket işçilerinin ne iş yaptıkları hususunda taşeron şirket yetkililerinin haberinin bulunmadığı,

-İşçilerin görev yerlerinin idare tarafından zaman zaman değiştirildiği,
-İşçilere görevlerinin idare tarafından verildiği,

-Özellikle temizlik işlerini yapan işçiler dışında kalan diğer işçilerin baştan beri asıl işveren üniversitenin işçisi olduğu, sadece resmi kurumlara karşı yüklenici işçisi olarak gösterildiği, anlaşılmıştır.”
Yukarıda belirtmeğe çalıştığım bu Üst İşveren –alt işveren ilişkisi tamamen muvazalı (danışıklı)

Aslında bunun benzeri bir çok yargı kararı mevcut.

Benzer bir kararda hastahanede temizlik işçisinin Hastabakıcı olarak çalıştırılması nedeniyle çalışan lehine verilen karar.

Bu kararlarda en önemli etken ihaleyi veren Kamu Kuruluşunca yapılması gereken asli işin Anayasamızın 128. maddesine göre “memurlar ve diğer kamu görevlieri eliyle yürütülmesi” dir. Temizlik hizmeti için alınan bir personelin Memurlar tarafından yapılması gereken bir görev verilmesi muvazaa oluşturmaktadır.

Uygulamadaki bir ikilem daha doğrusu Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olan İş Kanununun 2.maddesinde 2006 yılında 5538 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bir nevi getirilen istisna. Kamu ile özel sektör arasında farklılık oluşturuyor.

Mahkemelerce verilen kararları incelediğimizde “personelin kimin kadrosundan ziyade hangi işi yapığı” na bakılmıştır.

Asıl işverence yapılması gereken işin alt işveren çalışanlarına yaptırılması ile 5538 sayılı kanunla oluşturulan farklılığın giderilmesi  birçok problemi de çözeceği kanaatindeyim.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/4f6abae55839e39f04ce2bbd57655c91.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42