TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 29 Haziran 2011, Çarşamba

Haberi Paylaşın:TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

 

Bu hafta  birkaç soru ve onların cevabını aktarmaya çalışacağım.

 

Bunlardan birincisi daha öncede gündeme de getirmeye çalıştığım hususlardan biri olan Toplu İş Sözleşmeleri’nin önceliği.

Hizmet sözleşmeleri özellikle de Toplu İş sözleşmeleri eğer ki kanun hükmüne nazaran daha çok işçi lehine hükümler getirilmişse burada kanun hükmü değil Toplu İş sözleşmesi ile kazanılan hak dikkate alınır. Yasa da haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiş ancak bu Hizmet Sözleşmesi veya Toplu İş Sözleşmesi ile 40 saat yapılabilir. Ancak 46 saat olarak düzenlemez çünkü işçinin lehine yapılan bir işlem yoktur.

2822 sayılı Kanunu2nun 5.maddesi “ Toplu İş Sözlşemelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğine,Cumhuriyete, milli güvenliğene,kamu düzenine,genel asayişe,genel ahlaka ve genel sağlığa aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan filleri teşvik,tahrik ve himaye eden veya kanuna veya tüzüklerin emreici hükümlerine aykırı hükümler konulamaz”.

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi kriterler belirlenmiştir.

 

Memuriyetten Çekilenlerin Tekrar Dönüşleri

657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 922nci maddesinde “ iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almak oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71’nci madde (özetle;  Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri ...  ) hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfa eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

Tekrar memuriyete başlamak için 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan şartları taşıması gerekir.

Ayrıca ayrılıp tekrar başlamak istediğinde öncelikle en son görev yaptığı Kuruma başvurması gerekmektedir.

Eğer ki emekli olduktan sonra tekrar memuriyet kadrosuna atanır ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre almakta olduğu emekli aylığının kesilmesi için bildirimde de bulunulur.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri