MESLEK HASTALIĞI

MESLEK HASTALIĞI

MESLEK HASTALIĞI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 06 Temmuz 2011, Çarşamba

Haberi Paylaşın:                       

MESLEK HASTALIĞI

 

Daha önce bahsettiğim fakat çalışanlar açısından önemli konulardan biri de Meslek  Hastalığıdır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu 2011/50 sayılı Genelgesinden bu konuyu çok detaylı bir şekilde izah etmiş. Bu konuda çalışmalar yapılacağı belirtiliyordu.

Önemli bir adım olan Genelgeden bu konudaki önemli kısımları paylaşmak istiyorum.

5510 sayılı Kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasında meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.

Meslek hastalığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan hastalık, bedensel veya ruhsal özür halleridir.

Bir hastalık veya özür halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için

- sigortalı olunması,

-  hastalık veya özrün yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması,

- sigortalının hastalanması veya bedence veya ruhça bir özre uğraması,

- hastalığın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde yer alması ve belirtilen süre içinde meydana çıkması,

 - hastalığın hekim raporu ile tespit edilmesi unsurlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Meslek hastalığı tamamen yürütülen işle ilgili olayları kapsamaktadır. Meslek hastalığı zamanla oluşmaktadır.

Kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “Pnömokonyoz” ve “Antrekozis” , mermer ocakları veya kot taşlama işyerlerinde çalışanların tutuldukları “Silikoz”, tütün işletmelerinde çalışan sigortalıların yakalandıkları “Tabakoz” gibi hastalıklar, işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen tipik meslek hastalıklarından olduğu gibi, sıtma ile mücadele işlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “Sıtma” hastalığı veya hayvanlarla ilgili işte çalışanların yakalandıkları “Şarbon” hastalığı da, işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelen meslek hastalıklarından sayılmaktadır.

            Yine SGK tarafından yayınlanan 10.06.2011 tarih ve 2011/49 Sayılı Genelgeye göre bence bu önemli bir gelişmedir.

5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Üniversite Hastaneleri yetkilidir.

İlk defa meslek hastalığı Şüphesi ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat eden sigortalılar yukarıda de belirtilen sağlık hizmet sunucularına sevk olacaklardır.

 

2011 yılı 2. dönemine 01.07.2011- 31.12.2011 tarihlerine ait Asgari Ücret yeniden belirlendi.

            Buna göre ; 16 yaşından küçükler için 715.50 TL Brüt           512,22 TL Net

                                16 yaşından büyükler için 837.00 TL Brüt           599,21 TL Net

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri