MAHALLİ İDARELERDEN İŞÇİ NAKİLLERİ

MAHALLİ İDARELERDEN İŞÇİ NAKİLLERİ

MAHALLİ İDARELERDEN İŞÇİ NAKİLLERİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 28 Temmuz 2011, Perşembe

Haberi Paylaşın:MAHALLİ İDARELERDEN İŞÇİ NAKİLLERİ

 

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Mahalli İdarelerde (Belediyeler ve İl Özel İdareleri) çalışan işçi arkadaşlarımızı ilgilendirecek önemli bir konu: İşçi Nakilleri.

6111 Sayılı Yasa’nın 166 maddesi  özetle;

Norm Kadro fazlası,

İhtiyaç Fazlası işçilerden

 İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışanların Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına, belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçilerin ise  Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli işçi norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelerene atanmalarını içeriyor.

Bu amaçla; Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Emniyet Müdürü, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü ve işçi devreden işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur.

Yasanın uygulamaya başlama tarihi 01.08.2011 . Bu tarihten itibaren 45 gün içerisinde ilgili Mahalli İdareler belirleyecekleri Norm Kadro fazlası veya ihtiyaç fazlası işçilerin isim listelerini Valiliklere göndereceklerdir.

İhtiyaç fazlası olarak bildirilmesi durumunda bunun nedenlerini açıklayacak bir rapor da eklenmesi gerekmektedir.

Valilikler de oluşturulan komisyonlarda 45 gün içerisinde içerisinde (29 Ekim 2011 tatil olduğu için 31 Ekim 2011 ) tespit edecekler. Bu listelerin tespitinden sonra valilerce atama yapılır.

İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde, özelleştirme programında bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin muvafakatı alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere atama işlemi yapılabilir.

Atama işlemi tamamlanan işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal edilerek 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.

 İşçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.

İşçilerin nakilden önce alacakları önce kurumları tarafından ödenecektir.

 Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılamaz.

İşçi nakleden mahalli idarelerce üç yıl süreyle, gerçekleşen en son yıl bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet alımı için harcama yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak harcamaların hizmet gereklerine dayalı olarak belirlenen sınırdan fazla yapılmasının gerekmesi halinde İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur.

Bu konuda yaşanan tereddütler(sendikalar ve kamu kuruluşlarınca) nedeniyle İçişleri Bakanlığı 22.07.2011 tarih ve 2011/42 sayılı Genelgesiyle “ ... Bu süreçte personelin mağdur edilmemesi, kurum barışının bozulmaması ve vatandaşa sunulan kamu hizmetlerinin aksamaması için için Özel İdareler ile Belediyelerden, ihtiyaç fazlası listelerin Valiliklere (Tespit Komisyonları) bildirilmesinin, kanundaki süreler geçerliliğini korumakla beraber Bakanlığımızca yayınlanacak genelge sonrasına bırakılmasında kamu yararı bulunmaktadır.” denmektedir.  Bu nedenle bir müddet listelerin gönderilmesinde beklenemesi gerekmektedir.

Genelgedeki net ifadelerden aslında işçilerin kafalarına takılan bazı soruların cevabı da var;

Haklarının korunup korunmayacağı ( Bu net olarak açıklanmış),

Atanacakları yerler (Atamayı Valilerin yapacağı ve taşra teşkilatları açık ifade)

Benzeri soru ve sorunlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı Genelge yayınlayarak bir takım prensipler oluşturacaktır.

            Bir önemli  konuda işçilerin nasıl ve hangi kriterle belirleneceğidir.

Elbette burada önemli olan o kurumlara yıllarca hizmet vermiş insanlarımızın buralardan ayrılırken mutlu bir şekilde ayrılmaları gönüllerinin kırılmamasını sağlamaktır.

 

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/179e70d0c785357020f4ca0bc2f53bf7.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42