KIDEM TAZMİNATINDA ASKERLİK BORÇLANMASININ ETKİSİ

KIDEM TAZMİNATINDA ASKERLİK BORÇLANMASININ ETKİSİ

KIDEM TAZMİNATINDA ASKERLİK BORÇLANMASININ ETKİSİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 27 Ağustos 2011, Cumartesi

Haberi Paylaşın:KIDEM TAZMİNATINDA ASKERLİK BORÇLANMASININ ETKİSİ
 
Kıdem süresi belirlenirken ilke olarak askerlikte geçen sürelerin veya borçlanılarak hizmetten sayılan askerlik görevlerinin kıdem süresine ilave edilmemesi gerekmektedir. Bununla ilgili yargı kararları da mevcut olmakla birlikte , 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesi;
 “ T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.”
 hükmü ile borçlanılan askerlik hizmetinin de kıdemde dikkate alınmasını ve buna göre değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir istisna getirmektedir.
Buna göre hizmet birleştirilmesi yapılarak son kamu kurumunca kıdem tazminatı ödenmesinde askerlik süresinin kıdeme dahil edilebilmesi için;
a)Muvazzaf askerlik görevinin er olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,                                   
b)Sosyal Sigortalar Mevzuatında öngörüldüğü şartlarla borçlanmış ve borçlarını ödemiş olmaları,
c)Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanması,
d)Kamu kesiminde çalışması,
gerekmektedir.
Kamu sektöründe çalışan işçilerin dikkate alınan askerlik süresinin işe başlamadan önce veya çalışma süresi içinde geçirilmiş olması önemlidir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun denetiminden de geçerek n kararlılık kazanmış uygulamasına göre muvazzaf askerlik hizmetinin iş sözleşmesinin kurulmasından önce ya da sonra gerçekleşmiş olmasının borçlanılan askerlik hizmetinin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınması açısından bir etkisi olamaz.
Ancak en önemli nota , son işvereninin kamu kurumu niteliğinde bulunduğu anlaşılsın. Böyle bir durumda ise 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/4 üncü maddesi çerçevesinde sonuca gitmek gerekir. Borçlanılan süre kadar kıdeme dahil edilerek tazminat hesaplanmaktadır.
 
 
Sağlıklı günler dileğiyle...
 
 SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com
 
 
 
 
 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri