ÖZÜRLÜ MAAŞI

ÖZÜRLÜ MAAŞI

ÖZÜRLÜ MAAŞI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 04 Ekim 2011, Salı

Haberi Paylaşın:YAŞLILIK,MUHTAÇLIK VE ÖZÜRLÜ MAAŞI

 

ÖZÜRLÜ MAAŞI

 

            Kamuoyunda kısaca 2022 aylığı da denilen,2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile ilgili açıklamalarda bulanmaya çalışacağım. Nisan 2011 tarihi itibari ile maaştan yararlanan kişi sayısı 523.236’dir

65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Kurullarından alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

            Başvuru yapıldıktan sonra hak edilmesi durumunda maaşları peşin olarak ödenir. Ölüm halinde aylıkları geri alınmaz. Ancak aylık bağlama şartları ortadan kalkarsa bu başları kaybettiği tarihi takip eden dönem başı itibariyle kesilir.

            İl-İlçe İdare Kurullarından alınacak kararlardan sonra SGK kendide gelir düzeyi ile ilgili araştırma yapabilir. Sağlık Kurulları raporları da esas alınır.

            Bu çok geniş konuyu birkaç yazıyla açıklamaya çalışacağım. Bu nedenle öncelikle Özürlü Maaşı ile başlamak istedim.

 Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır.Aylıklar 3  aylık olarak ödenen bir aylıktır. Özür oranına göre bağlanan aylık miktarı değişmektedir.

Yetkili hastaneden alınmış özürlü sağlık kurulu raporuna göre “özürlü”(özür oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü (özür oranı%70 ve üzeri) olan,
            -Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
            -Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
            -Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
            -Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
            -Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;
            Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen miktardan (Asgari Ücretin 1/3 ü) az olması durumunda   faydalanabilir.
            Bir önemli hususda Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

- Başvuru formu,

-Özürlü veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olmaları nedeniyle aylık bağlanacaklar için “özürlü sağlık kurulu raporu”,
            -Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı,
            -(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu,
            -Özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları “özürlü sağlık kurulu raporu” ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlü bireyler için Türkiye İş Kurumuna doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine kaymakamlıklar ya da mahalli (Malmüdürlükleri-Defterdarlıklar) maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belgerle,
İkamet edilen yerlerdeki Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne başvuruların yapılması  gerekmektedir.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/30b3f5523a7ae2c55e16a1935cdc19bc.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42