HASTALIK RAPORU UYGULAMASI

HASTALIK RAPORU UYGULAMASI

HASTALIK RAPORU UYGULAMASI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 11 Kasım 2011, Cuma

Haberi Paylaşın:DEVLET MEMURLARINDA HASTALIK RAPORU UYGULAMASI

 

            İlindiği üzere 5510 sayılı Kanunu’nun uygulanması birlikte 15.01.2010 tarihi itibariyle de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenenen tedavi yardımı esasları, Genel sağlık Sigortası hükümlerine tabi olmuştu.

            6111 sayılı Yasa  (Torba Yasa) ile de memurlara Refakat İzni hakkı getirilmişti.

            Her iki konuyu da daha önce incelemiştir.

            Ancak geçen hafta içerisinde yapılan değişiklikler ve sıkça gündeme gelen sorularla birlikte hastalık Raporları konusunu tekrar izah etmeye çalışacağım.

            Memurların hastalık raporları kurum tabibliği, aile Hekimliği veya SGK ile anlaşmalı sağlık hizmeti sunucuları verebiliyor.

            Memurlara tek hekim tarafından tarafından bir seferde en çok 10 gün rapor verilebiliyor. Raporda kontrol muayenesi belirtilmişse hekim 10 güne kadar daha rapor verebiliyor.

            Kontrol muayenesi sonrası rapor verilme zorunluluğu varsa, raporun Sağlık Kurulu’nca verilmesi gerekiyor.  O yerde Sağlık Kurulu bulunmaması (SGK ile anlaşmalı) veya Sağlık Kurulu’na nakli tıbben mümkün değilse, tek hekim 10 daha rapor verebilecek. Raporsa bu durumun hekim tarafından belirtilmesi gerekli . Bunungeçerli olabilmesi içinde İl Sağlık Müdürlüğü’nce belirlenecek Sağlık Kurulu’nca onaylanması gerekiyor.

            SGK ile sözleşmesi olmayan yerden rapor alınması halinde ise; rapor 10 güne kadarsa SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından 10 günü aşan sürelerde ise SGK ile sözleşmeli Sağlık Kurulu’nca onayı gerekiyor.

            Tek hekim taraından alınan raporların toplamı 40 günü geçemeyecek. 40 günü aşması durumunda Sağlık Kurulu raporu gerekmektedir.

            Hastalık raporunun aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği tarihi takip eden günü mesai bitimine kadar Disiplin Amirine iletilmesi gerekiyor.

 

            ÖNEMLİ BİR HUSUS:

 

5 Kasım 2011 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliği’nde önemli bir değişiklik (Ek madde) oldu şöyleki;

Birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularında; ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilecek. Artırılan 5 TL’ lik tutar; SGK’dan  gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise, eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce kişilerden tahsil edilecektir.

 

 

 

            Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri