2012 YILI İÇİN VERGİLERDE BAZI DÜZENLEMELER

2012 YILI İÇİN VERGİLERDE BAZI DÜZENLEMELER

2012 YILI İÇİN VERGİLERDE BAZI DÜZENLEMELER

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 26 Aralık 2011, Pazartesi

Haberi Paylaşın:2012 YILI İÇİN VERGİLERDE BAZI DÜZENLEMELER

 

 

          2012 yılı için vergilerde yapılan bazı düzenlemelerden geneli ilgilendireceğini düşündüğüm bazı hususları aşağıda paylaşmaya çalışacağım.

 

          Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

10.000 TL ye kadar    % 15

25.000 TL nin 10.000 TL si için 1.500 TL, fazlası    % 20

58.000 TL nin 25.000 TL si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL nin

25.000 TL si için 4.500 TL), fazlası   % 27

58.000 TL den fazlasının 58.000 TL si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde

88.000 TL den fazlasının 88.000 TL si için 21.510 TL), fazlası       % 35

 

 

 

 

 

          Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2012 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

          Gelir Vergisi Kanunun maddesine göre sakatlık indirimi tutarları,

-Birinci derece sakatlar için 770 TL,

- İkinci derece sakatlar için 380 TL,

- Üçüncü derece sakatlar için 180 TL

olarak tespit edilmiştir.

 

          Gelir Vergisi Kanunu’na  işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı,

 11.70 TL olarak tespit edilmiştir.

 

          V.U.Kanunu’na göre fatura kullanma mecburiyeti  770 TL

 

          Veraset ve İntikal Vergisi’nde;

 

          1/1/2012 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

          -Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336 TL),

          -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 TL,

          -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.010 TL

Olacağı belirtilmiştir.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/b455802cd716973c096af7381dad15e5.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42