GELİR TESTİ

GELİR TESTİ

GELİR TESTİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 30 Aralık 2011, Cuma

Haberi Paylaşın:GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINDA GELİR TESTİ

 

 

            Uzun zamandır gündemde Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi uygulaması  01 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

            Burada vatandaşlarımızı en çok ilgilendiren husus elbette mevcut Yeşilkart sahiplerinin durumlarının ne olacağı.

            Vizesi sona eren Yeşilkartlar 1 ay içerisinde Adrese Dayalı Nüfus kayıt Sistemi’ne göre kayıtlı oldukları yerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Gelir Testlerinin yapılabilmesi için başvuracaklardır.

            Başvurmamaları durumunda asgari ücretin 2 katı geliri kabul edilerek Genel Sağlık Sigortası Primi ödemek zorunda kalacaklardır.

            Bu durum aslında; Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edileceklerdir.

            GSS re’sen tahakkuk ettirildikten sonra ödeme yükümlülüğü de başlayacak. Yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem yapılır.

            SGK, Gelir Testlerinin yapılabilmesi için bir ay içerisinde Vakıflara başvurmasını kişilere bildirecektir.

            Gelir Testine tabi tutulmak isteyenler bizzat(kanuni temsilcisi, yaşlı ve özürlüler içinde vekili) vakıflara başvuracaklardır. Aynı aileden birden fazla kişi ise tek bir formla başvurabileceklerdir.

            Gelir testinde aynı hane içinde yaşayan; eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babadan aile ön incelemede bütünleşik olarak incelenecek.

            Evli olmayan yaşları ne olursa olsun çocuklar aile içinde değerlendirilecek.

            Daha önce de belirttiğimiz gibi aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olursa GSS primleri devlet tarafından ödenecek.

            Yukarıda da izah ettiğimiz gibi başvurular adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemin bulunduğu İl veya İlçe vakıflarına formlarla birlikte yapılacak. Ön inceleme sistem üzerinden online olarak yapılır. Ön inceleme sonucunda haklarında gelir tespiti yapılamayacağı kararı verilen bu kişilere,  karar gerekçesi ile birlikte başvuru esnasında yazılı olarak bildirilir.

            Vakıf personeli ayrıca hane ziyaretleri  yaparak bilgi formları düzenlenir.

Gelir tespitinin yenileneceği haller;

Gelirlerinde değişiklik olması halinde,

   -  Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenir.

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenir

Kişinin ödemekte olduğu primde azalmayı gerektirecek geliri olduğun da da bir ay içinde gerekli düzeltme yapılır.

Gelir tespitin de ; 

a) Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar.

b) Bankaların muvafakati alınmak suretiyle SGK tarafından Bakanlığa sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler.

c) Sürekli olarak alınan nakdî sosyal yardımlara

 

göre il ve ilçelerde yer alan heyetler tarafından yapılır. Gelir tespiti iş ve işlemleri, kişinin gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

 

Heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucu verilen karar ve aileye ilişkin bilgiler, kişi bazlı olarak veri paylaşımını sağlayan elektronik sistem üzerinden SGK’ya bildirilir.

 

SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilir.

 

İtirazlar, itirazın vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde, heyet tarafından karara bağlanarak alınan karar itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK’ya bildirilir.

 

YENİ YILIN  HUZUR,MUTLULUK VE SAĞLIK GETİRMESİNİ DİLERİM.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/4a859ae32af0cb09d0039a26d0c8a677.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42