YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN YENİ UYGULAMA

YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN YENİ UYGULAMA

YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN YENİ UYGULAMA

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 02 Mart 2012, Cuma

Haberi Paylaşın:YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN YENİ UYGULAMA

 

           

Uzun zamandır gündemde olan uygulanıp uygulanmamsı konusunda tereddüt olan bir konuda düzenleme yapıldı.

 

            Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan yeni düzenleme ile 65 Yaş üzeri ve 2022 aylığı alanlar, Genel Sağlık Sigortası Primi Kurumca (SGK ) ödeneler, Geçici Köy Korucuları (Bunların emeklileri dahil) biraz sıkıntılı bir sürece dahil olacaklardır.

 

            3 kutuya kadar ilaç yazılan reçete başına katkı payı 3 lira olacak. 3 kutudan sonraki her kutu ilaç için ek 1 lira katkı payı alınacak.

 

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında …………    5 TL

Özel sağlık hizmeti sunucularında ……………………………………….  12 TL

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 1( GSS Primi Devletçe ödenen/Yeşilkart), 2 (Vatansız ve Sığınmacılar) ve 38Engelli,2022 maaşı alanlar) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kendilerine geri ödenir

 

Sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

 

            SEVK ZİNCİRİ UYGULAMASI

Kişiler, aile hekimliklerine, Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucusu dışındaki sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler anılan Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır.

Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler aynı yerleşim yerinde, varsa Bakanlığa bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna, yoksa diğer resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilir. Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunca hastanın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavisinin gerekli görülmesi ancak yerleşim yerinde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde kişiler, yerleşim yeri dışındaki Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir.

Sevkle veya doğrudan müracaat edilen Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler üniversite hastanesine sevk edilir

Burada yaşlı ve engelliler için ayrıca bir sıkıntı olacak sevk zinciri nedeniyle umarım zaman içerisinde düzelir.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/77e505cdd296ccd68cafba14ceab9ba2.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42