DOĞUM BORÇLANMASI

DOĞUM BORÇLANMASI

DOĞUM BORÇLANMASI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 09 Mart 2012, Cuma

Haberi Paylaşın:DOĞUM BORÇLANMASI

 

Gündemdeki önemli konulardan biri de sigortalı bayanlara yönelik Doğum Borçlanması.

Bu konuyu kısaca anlatmaya çalışacağım.

 

5510 sayılı Kanunu’nun 41.maddesi Sigortalıların borçlanabilecekleri süreleri saymış ve bunlardan biri de “ Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri, “ (5510/41-a).

 

Burada bir takım şartlar getirilmiş;

En fazla 2 doğum Her bir doğum 2 yılı toplam 4 yılı geçemiyor,

Doğum yaptığı dönemde çalışmaması,

Çocuğun sağ doğmuş ve yaşamış olması,

5510/4-1-a (eski SSK –İşçi) lı olma

 

Genel olarak amaç doğum ve sonrası çalışılamayan sürelerin değerlendirilmesini sağlamaktır.

Toplam borçlanılacak süre 1.440 günü geçemeyecek.

 

SGK’na başvurması gerekmektedir. Prime Esas Kazanç üzerinden ödeyebiliyor.Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

 

Ödenecek prim ise Prime esas kazancın %32 ‘si (5510/81.madde) en az Asgari Ücretin

886,5*%32= 283,68 TL günlük olarak değerlendirilirse 283,68/30= 9,46 TL

Prime esas kazancın üst limiti ise bunun 6,5 katıdır; 61,49 TL (günlük) bu alt ce üst sınırlardan ve aralarındaki bir değerden istenen/ihtiyaç duyulan gün kadar ( 1440 günü geçmeyecek şekilde) borçlanabilirler.

Yürürlükteki düzenlemeye göre sigortalı çalışmaya başlamadan önceki doğumlar için borçlanma yapılamamaktadır.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri