SGK CEZALARINDA İNDİRİM

SGK CEZALARINDA İNDİRİM

SGK CEZALARINDA İNDİRİM

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 19 Mart 2012, Pazartesi

Haberi Paylaşın: 

SGK CEZALARINDA İNDİRİM

 

 

 

            Bu hafta SGK cezalarında yapılacak olan indirimden bahsetmeye çalışacağım. 26 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6270 sayılı yasayla 5510 sayılı yasanın 102.maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre;

 

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde  öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.”

Yukarıda bahsedilen cezalar genel olarak; sigortalı bildirimi, işyeri bildirimi,sigortalılığın sona ermesi, ihale ile yaptırılan işlerin bildirim süreleriyle alakalı.

 

 

TÜKETİCİ HAKLARI İLE İLGİLİ SORU:

 

            Bir soruda e-posta yoluyla okurumuzdan geldi.

            Sorusunda özetle satın almış olduğu cep telefonun, satın aldıktan çok kısa bir süre sonra  açılmadığını ve bu arızası nedeniyle de servise teslim ettiğini ve 21 iş günü geçmesine rağmen  arızanın da giderilerek kendine teslim edilmediğini ve ne yapması gerektiğini sormakta;

            Öncelikle Yönetmeliğe göre iş günü sayılmayan günler; Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleridir.

            Garanti Belgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre azami tamir süresi 20 işgünüdür.

            20 iş gününü geçmesi durumunda ikamet edilen yer Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne (kaymakamlıklarda) ; Nüfus cüzdan fotokopisi,fatura,servis fişi/fişleri,garanti belgesi gibi evraklarla başvurulması gerekmektedir.

            Tüketici Hakları Hakem Heyetleri 3 ay içerisinde karar verir.

Ayrıca bir önemli hatırlama daha önce de yazmaya çalışmıştım. Garanti Belgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Nisan 2011 de yapılan değişikliğe göre ;Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLER GÜNÜ NEDENİYLE;

BU TOPRAKLARI VATAN YAPANLARDAN VE BAYRAĞA KANININ RENGİNDEN VERENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN .ALLAH RAHMET EYLESİN

           

Sağlıklı günler dileğiyle...

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri