ÖZEL HASTAHANE KATILIM PAYI ARTTIRILDI

ÖZEL HASTAHANE KATILIM PAYI ARTTIRILDI

ÖZEL HASTAHANE KATILIM PAYI ARTTIRILDI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 29 Mart 2012, Perşembe

Haberi Paylaşın:ÖZEL HASTAHANE KATILIM PAYI ARTTIRILDI

 

 

Özel Hastanelerden alınan katılım payı tavanları yeniden belirlendi. Daha doğrusu arttırıldı.

17/3/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/3/2012 tarihli ve

2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel ve Vakıf Üniversite hastaneleri için katılım payı tavanı % 70’ den % 90’a çıkarıldı.

 

Bununla birlikte açıklamak istediğim 2 husus var. Bunlardan birincisi   İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri;

Acil servislerde verilen”Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,,

• Yoğun bakım hizmetleri,

• Yanık tedavisi hizmetleri,

• Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

• Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

• Organ, doku ve kök hücre nakilleri,• Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

• Diyaliz tedavileri,

• Kardiyovasküler cerrahi işlemleri

 

İkincisi ise resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmayacak kişiler;

 

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri,

b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri,

c) Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler ve

bakmakla yükümlüleri.

            kapsamaktadır.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

 

 SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri