MALÜLLÜK

MALÜLLÜK

MALÜLLÜK

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 18 Nisan 2012, Çarşamba

Haberi Paylaşın:MALÜLLÜK

 

Sigorta kolları 2 ayrılır. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları olarak. Bugün bahsetmeye çalışacağım konu Uzun Vadeli Sigorta Kollarından olan Malullük hakkında. Bu yazıda işçi ve esnafla ile ilgili bilgileri paylaşmaya çalışacağım.

Özetle; sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, işçi(4/a) ve Esnaf(4/b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60 ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz. Bu nedenle işe girişte alınacak raporlar ayrıca da önem arzediyor.

Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır.

Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

a) Yukarıda izah etmeye çalıştığım üzre malûl sayılması,

b)  En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden.

Bir önemli konuda Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının a (işçi) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.

Çok önemli detayları içermekle birlikte eğer başkasının bakımına muhtaç şekilde ise aylıkları hesaplanırken 10 puan arttırılıyor. Bir de hem çalışanlar hem de işverenler açısından işe başlamadan önce alınacak raporlar ayrıca bir öneme sahip.

 

Sağlıklı günler dileğiyle...

 

 SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri