YASAL BAZI DÜZENLEMELER

YASAL BAZI DÜZENLEMELER

YASAL BAZI DÜZENLEMELER

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 23 Mayıs 2012, Çarşamba

Haberi Paylaşın: 

YASAL BAZI DÜZENLEMELER VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV)’nde yeniden bir düzenlemeye gidildi.

 

18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’nde 1-1,5 YKR oranında indirime gidildi. Bu uygulama Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlandığı günden itibaren uygulanmaya başladı.

 

Bununla birlikte 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararlarından günlük hayatımızda da önemli olacağını düşündüğüm bazılarını özetle sizinle paylaşmaya çalışacağım.

 

Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.2011 tarih ve 2010/62 Esas, 2011/175 sayılı kararıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “ Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti “ni içeren  96.maddesinin B  fıkrası “B) Yukarda sayılanlar dışındaki vergi ve harçların maktu tarifeleri; bu Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar gözönünde tutularak belediye meclislerince tespit olunur. “ hükmü  “ İPTAL edilmiştir.

 

Yine Karar gereği “ İPTAL KARARI “ kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir.

 

Ayrıca;  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesi 3.fıkrasında yer alan “ … sürücü belgeleri süresiz geri alınır” hükmünü Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle  29.12.2011 tarih ve 2010/104 Esas , 2011/180 sayılı kararı ile İPTAL etmiştir.

 

“ İPTAL KARARI”’n da ise kakarın 6 ay sonra yürürlüğe girmesi  kararı verilmiştir.

 

           

Sağlıklı günler dileğiyle...

 

 SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri