FAZLA TAHSİL EDİLEN VERGİ

FAZLA TAHSİL EDİLEN VERGİ

FAZLA TAHSİL EDİLEN VERGİ

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 31 Mayıs 2012, Perşembe

Haberi Paylaşın: 

FAZLA TAHSİL EDİLEN VERGİ YASAL FAİZİYLE İADE EDİLDİ

 

 

            Danıştay 4. Dairesi’nin 2011/5499 Esas, 2011/6892 sayılı Kararı ile “… haksız tahakkuk ettirilen verginin davacıya faizi ile birlikte iade edilmesi “ gerektiğine karar verilmiştir.

            Danıştay 4. Daire kararını özetlemeye çalışırsak;

 

            Ücret geliri üzerinden kesilen Gelir Vergisi’nin %27’yi aşan kısmının kaldırılması ve fazla ödenen kısmının faiziyle birlikte ödenmesi yönünde dava açılmıştır.

            Anayasa Mahkemesi’nin 15.10.2009 tarih E:2009/95,  K: 2009/144 sayılı kararıyla “ … Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’ncü maddesinde yer alan “fazlası %35 oranında “ ibaresinin ücret gelirleri yönünden iptaline “ karar verilmişti. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı nedeniyle hukuka aykırı bulunarak tahakkuk iptal edilmesi , 1 nolu Ek Protokolün 1’nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı uyarınca mülkiyet hakkı ihlal edildiğinden, haksız tahakkuk ettirilen verginin davacıya faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

            Dolayısıyla geri ödeme de uygulanacak faiz ise 3095 sayılı Kanuni ve Temerrüt Faize İlişkin yasa hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

           

TÜKETİCİ ŞİKAYETİ:

 

            Geçen hafta içerisinde  bir okurumuzdan Tüketici sorunları ile ilgili soru aldım.

            Soru/sorun; Garanti süresi içerisinde arızalan cihazın tamir amacıyla servise verilmesi. Burada Garanti Belgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6. ve 14. maddelerinde Garanti ve Tamir süreleri ile ilgili hükümlerin uygulanması 20 iş günü.Bu süre içerinde teslim edilmesi gerekmektedir.

            20 işgünü (ürüne göre süre değişebilmekte)  tamamlanmasına rağmen ürün teslim edilmemişse; İkamet edilen ya da ürünü satın aldığı yer kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurulması gerekmektedir.

 

             

Sağlıklı günler dileğiyle...

 

 SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri