Haber Detayı
22 Mart 2019 - Cuma 17:38 Bu haber 22114 kez okundu
 
Kumbur, Dünya Su Gününü Değerlendirdi
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Halil Kumbur Dünya Su Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Kumbur,
DÜNYA Haberi
Kumbur, Dünya Su Gününü Değerlendirdi

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  Prof. Dr. Halil Kumbur Dünya Su Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Kumbur, “  Birleşmiş Milletler tarafından su kaynaklarının korunması, mevcut kaynakların plansız kullanımı, dünya üzerinde su kaynaklarının dağılımı ile suya olan talepteki dengesizliklerin hızla artması sonucunda; Dünya genelinde suyun bir doğal kaynak olduğu hususunda dikkatleri çekmek için her yıl 22 Mart “Dünya Su Günü” olarak kabul edilmiştir.

Su canlı hayatı için önemli bir unsurdur. Su’yun alternatifi yoktur. Temelde sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Dünyadaki insanların kullanımına hazır olan tatlı su varlığı, dünyadaki toplam su varlığının yaklaşık 0,5’inde azdır.

Küresel iklim değişimleri ve yarattıkları sorunlar noktasal değil bölgesel, ulusal değil, uluslararası bir özelliği vardır. Bu nedenle ülkeler su sorunlarının çözümlenmesinde birlikte hareket etmek zorundalar.

2040 yılında iklim değişikliği ile değişen yağış modelleri ve artan nüfusla yükselen su talebi nedeniyle, Su kıtlığı indeksleri göre Dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık olarak 1/5’nde (33 Ülke) ciddi derecelerde kuraklık ve su sıkıntısı beklendiği raporlanmıştır. Bu ülkelerin çoğu Ortadoğu   ülkeleridir. Türkiye bu sıralama da 27. sıradadır.

Ortadoğu Ülkeleri arasında son yıllarda ortaya çıkabilecek anlaşmazlık konularından birisi de “su” dur. Su sıkıntısı en üst düzeyde olan ve burada belirtilen ülkelerin çoğu hem petrol, hem de su yoksulu ülkelerdir

Gelişmiş emparyalist  ülkeler tarafından bu  kaynakların paylaşım ve kullanımındaki aşırı talep ve dengesizlikler, kaynakların bulunduğu ülkelerdeki huzursuzlukları, anlaşmazlıkları ve savaşları yaratmıştır. Bu savaşların çoğu çevre ve insan haklarının ihlali bahanesi ile çıkartılmıştır. Anlaşmazlıkların temelinde Su ve Enerji kaynaklarının paylaşımı yatmaktadır.

Türkiye’nin Su Potansiyeli:  Türkiye’nin günümüz teknolojisi ile değerlendirilebilecek  yıllık su potansiyeli yaklaşık 112 milyar m³ dür. Bu değeri 82 milyona böldüğümüzde kişi başına 1435m³/yıl su düşmekte ve planlı kullanım olmadığı takdirde yakın gelecekte su sıkıntısı yaşayabilir.

Türkiye’nin su kaynakları potansiyeli doğu bölgelerde ağırlıkta iken, ihtiyaçlar batı bölgelerde yoğunlaşmıştır. Suyun bulunduğu bölgelerden talebin olduğu yerlere nakli, depolanması, tüketiciye kaliteli ve ekonomik bir şekilde ulaştırılmasında sorunlar bulunmaktadır.

Su potansiyelimizin yaklaşık 45 milyar m3’ü ( 40) kullanılmaktadır. Suyumuzun  75'sı sulama, 14'ü belediyeler, 11 kadarı da endüstriyel amaçlar için kullanılmaktadır

AB uyum süreci içerinde sınır aşan ve Ülkemizin su potansiyelinin 30’nu oluşturan Dicle ve Fırat Nehirlerimizin Yönetiminin Türkiye’den alınarak Uluslararası bir komisyona veya sudan yararlanan komşu ülkelerle beraber yönetilmesi dayatması ile karşılaşma ihtimali yüksektir.

Bu dayatma, bu nehirlerin suyuna dayalı yapılacak her türlü yatırımlarımızı (GAP projesi ve Barajlar, sulama, enerji üretimi vb.) olumsuz yönde etkileyecektir.

Türkiye genelinde kent merkezleri ve kırsal kesimde hala su sorunları yaşanmaktadır. Su Havzalarının korunması, kaliteli ve ekonomik su temini, suyun nakli, depolanması, abonelere ulaştırılmasında, kayıp-kaçak oranlarının yüksek olması, atıksu arıtma tesisleri, arıtma çamurlarının bertarafı vb. konularında ciddi sorunlar bulunmaktadır.

Mersin İli Su Potansiyeli :Mersin ili  yerüstü ve yer altı su potansiyeli 7.4 milyar m3/yıldır. Başlıca akarsularımız Berdan, Göksu,  Efrenk, Lemas, Dragon nehirleridir. Bu potansiyelimizin 1.01 milyar m3/yıl sulamada, 403 milyon m3/yıl içme-kullanma suyu ( 6), 58 milyon m3/yıl sanayide kullanılmaktadır. Mersin su potansiyelinin yaklaşık 79’u ( 5.9 milyar m3/yıl) kullanılmamaktadır.

Yeterli su kaynaklarımız olmasına rağmen özellikle sahil yerleşim yerlerinde ihtiyaçlar yeraltı su kuyularından temin edilmektedir. Bu kuyu sularının  plansız ve aşırı su çekiminden dolayı kalitesinin bozulduğu, kuyu ekonomik ömrünün kısaldığı, maliyetlerin arttığı  görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler:  

Yeni yürürlüğe giren 6360 sayılı  Yasa ile Büyükşehir sınırları il sınırı olmuştur. Bu durum il genelinde bütüncül bir yaklaşımla havza bazlı,bütüncül bir yaklaşımla kalıcı ve ekonomik projeleri hayata geçirmek için bir avantajdır. Bunun değerlendirilmesi gerekir.

Genelde Mersin kent merkezleri ve köylerin büyük bir kısmının su sıkıntısı bulunmamaktadır. İlçe sınırları içerisindeki birbirine yakın mahallelerin içme ve atıksu sorunları havza bazında bir yaklaşımla tek bir proje ile kalıcı ve ekonomik olarak çözümlenebilir.

Su kaynaklarımızın, havzalarımızın korunması, su kaynaklarımızın envanterinin çıkarılmasına özen göstermeliyiz.Suyu depolayacak, baraj ve göletler yapılmalıdır.Suyun enerjisinnden yararlanmalıyız.

Su Havzalarının korunması ve havza koruma planları yapılmalıdır. Mersin İli ve İlçeleri İçmesuyu,   Atıksu ve Yağmursuyu Master Planlarının hazırlanması gerekir.  Mersin ili Genelinde Su Yönetim Sisteminin oluşturulması gerekir. Abone veri tabanı sürekli güncellenmeli, su kullanımın İl genelinde kayıt altına alınması gerekir.

Su sorunu, daha çok suyun plansız kullanımı ve uygulanmakta olan sulama tekniklerinden kaynaklanmaktadır. Öncelikli olarak mevcut suyumuzu ekonomik kullanmalıyız. Özellikle Sulama Suyu teknik ve yöntemlerimizi değiştirmeliyiz. Damlama sulama tekniklerine biran önce geçmeliyiz.

Mevcut proje ve işlerin dışında geleceğe yönelik Vizyonist Projelerin üretilmesi gerekmektedir. Çevre dostu, geri kazanım teknikleri, arıtılmış suların tekrar kullanımını (özellikle tarım sektöründe),enerji kazanımı mutlaka gerçekleştirilmelidir. İnşaatları sürmekte olan Aksıfat, Pamukluk, Sorgun barajları, Göletler ve isale hatları bir an önce tamamlanmalıdır. Su sıkıntısı çekilen yerlerde göletler yapılarak su kış aylarında depolanmalıdır.

Su kaynakları kullanımının planlamasında; sektörel, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası faktörler dikkate alınmalıdır

Su tasarrufuna önem vermeliyiz. İsraf etmemenin kazanmak olduğu unutulmamalıdır. Su o kadar önemli bir kaynaktır ki; Kullanırken kirletilir, israf edilirse sonunda hasret kalınabilir.”Dedi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kumbur,, Dünya, Su, Gününü, Değerlendirdi,
Yorumlar
Haber Yazılımı