İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı %96,0 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2023, yılı sonuçları açıkandı. Yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarına göre; 2007 yılında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı %85,4 iken bu oranın 2023 yılında %96,0 olduğu ifade edildi.

Girişimlerin %40,2'si sosyal medya uygulamalarını kullandı

Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar veya multimedya paylaşım siteleri gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranının, 2023 yılında %40,2 olduğu bildirildi. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin %37,7'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %49,8'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %70,8'inin en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı belirtildi.

Sosyal ağlar en fazla tercih edilen sosyal medya uygulaması oldu

Facebook, Linkedln, Xing gibi sosyal ağlar, %89,1 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması olduğu belirtildi. Bunu %75,5 ile YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Spotify gibi multimedya paylaşım siteleri ve %33,6 ile Twitter gibi girişimin blogları veya mikro bloglarının izlediği ifade edildi.

Web sitesine sahip girişimlerin oranı %55,9 oldu

Web sitesi sahiplik oranı, 2022 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %51,2 iken bu oranın 2023 yılında %55,9 olduğu belirtildi. Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %92,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %75,6'sının ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise %51,5'inin web sitesi sahibinin olduğu bildirildi.

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre girişimlerin web sitesi sahiplik oranı, 2022,2023

Web sitesi sahiplik oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2023 yılında web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en fazla %90,1 ile "bilgi ve iletişim" faaliyeti yürüten girişimler olduğu bildirildi. Bunu %76,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" ve %69,9 ile "elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" takip ettiği ifade edildi.

Girişimlerin %5,5'i yapay zeka kullandığını belirtti

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2022 yılında %3,5 iken 2023 yılında %5,5 olduğu belirtildi. Çalışan sayısının büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin %4,9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %6,5'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %18,5'inin yapay zeka kullandığı görüldüğü; bu oranların 2022 yılında sırasıyla %2,8, %5,5 ve %17,5 olduğu bildirildi.

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı, 2022, 2023

Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla %48,4 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan yapay zeka teknolojilerini kullandıkları görüldü. Bunu, %43,7 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan yapay zeka teknolojileri ve %41,5 ile yazılı veya sözlü dil üreten yapay zeka teknolojilerinin kullanımının takip ettiği belirtildi.

Yapay zekayı kullanmamada en önemli neden maliyetlerin yüksek olması oldu

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde; en önemli nedenin %60,7 ile maliyetlerin çok yüksek olması olduğu görüldü. Bunu, %53,8 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması ve %49,6 ile mevcut ekipman, yazılım veya sistemlerle uyumsuzluğun olması izledi.

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre girişimlerin yapay zeka kullanmama nedenleri, 2023