Kurucu ve Sahibi
İnciay Yapımcılık Filimcilik Yayıncılık 
Reklamcılık Matbaacılık İthalat İhracat 
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 
Adına İmtiyaz Sahibi ve Haber Müdürü
Fatma Aydın

Genel Yayın Yönetmeni ve  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Rüştü Aydın

Haber Editörü

Rüştü Aydın

Hukuk Danışmanı

  Av. Mustafa Göktaş