Kültür harcamaları %88,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada; Kültür harcamalarının 2022 yılında 2021 yılına göre %88,1 artarak 149 milyar 620 milyon 769 bin TL olduğu belirtildi. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2022 yılında %1,0 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Genel devlet ve özel kültür harcamaları, 2018-2022

 

Genel devlet kültür harcamalarının payı %59,9 oldu

2022 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payının %59,9 olduğu vurgulandı. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre %115,0 artarak 89 milyar 658 milyon 436 bin TL olurken, harcamaların %70,0'inin merkezi devlet bütçesinden gerçekleştiği belirlendi. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek payın %17,5 ile mimarlık alanında olduğu üzerinde duruldu.

Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı

Hanehalkı kültür harcamasının %23,5'i diğer kültür hizmetlerine yapıldı

Hanehalklarının 2022 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; diğer kültür hizmetlerinin %23,5, televizyon ve ekipmanının %18,6 ve veri işlem ekipmanlarının %17,8 paya sahip olduğuna yer verildi.

Harcama türlerine göre hanehalkı kültür harcamaları (%), 2022

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri %100,9 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değerinin %100,9 artarak 55 milyar 761 milyon 289 bin TL olduğu belirtildi. Katma değerin %22,1'i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %13,8'i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %11,9'u mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildiği belirtildi.

Kültürel mal ihracatı %105,2 artarken, kültürel mal ithalatı %110,9 arttı

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre %105,2 artarak 178 milyar 596 milyon 215 bin TL olurken, kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre %110,9 artarak 79 milyar 774 milyon 071 bin TL olduğu açıklandı. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payının 2022 yılında %4,2 olurken, kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payının %1,3 olduğu belirtildi.

Kültürel alanlara göre ihracat ve ithalat, 2022

Kültürel istihdam %6,2 arttı

Kültürel istihdamın 2022 yılında bir önceki yıla göre %6,2 artarak 682 bin kişi olduğu belirtildi. Kültürel istihdamda olanların %61,0'i 30-54 yaş grubunda, %29,2'si 15-29 yaş grubunda, %9,9'unun ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı ifade edildi.

Kültürel istihdamda olanlar, 15+ yaş, 2018-2022

Kültürel istihdamda olanların %38,3'ünü yükseköğretim mezunları oluşturdu

Kültürel istihdamda olanların %38,3'ünü yükseköğretim mezunları, %35,9'unu lise altı eğitimliler, %25,8'ini ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanların oluşturduğu ifade edildi.

Kültürel istihdamın %60,6'sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı

Kültürel istihdamda olanların, %60,6'sının ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %39,4'ünün işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı belirlendi. Kültürel istihdamda olanların %76,6'sının tam zamanlı çalışırken, %23,4'ünün yarı zamanlı çalıştığı vurgulandı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresinin 38,7 saat olduğu ifade edildi.

El sanatları çalışanlarının payı %40,4 oldu

Kültürel istihdamın %90,0'ını kültürel meslek alanlarında, %10,0'unu ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanların oluşturduğu üzerinde duruldu. Kültürel istihdamda olanların %40,4'ünü el sanatları çalışanları, %19,3'ünü mimar, planlamacı ve tasarımcılar, %9,7'sini yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları, %7,4'ünü ise sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensuplarının oluşturduğu belirtildi.

Kültürel istihdamın mesleki alanlara göre dağılımı (%), 15+ yaş, 2022

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı %9,5 oldu

Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payının %9,5, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payının %5,3, sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetlerinde çalışanların payının ise %4,1 olduğu üzerinde duruldu.

Editör: Rüştü Aydın