Turizm ürünlerinin tüketiminin yurt içi arz içindeki büyüklüğü 2022 yılında %3,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Turizm Uydu Hesabı, 2019-2022 verileri açıklandı. Yapılan açıklamada; Turizm uydu hesabının ulusal hesaplarla uyumlu olacak şekilde turizmin ekonomik etkilerini arz ve talep yaklaşımı ile ölçmeyi amaçlayan, uluslararası düzeyde detaylı ve analitik bilgi sağlayan bütünleşik bir yöntem olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda ülkemizdeki turizm amaçlı toplam tüketim değerinin 2022 yılında 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin TL olarak gerçekleştiği üzerinde duruldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payının %3,3 olduğu vurgulandı.

 

MERSİN EFRENK DERESİ’NDE DSİ’NİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR MERSİN EFRENK DERESİ’NDE DSİ’NİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Turizm uydu hesabı ekonomik göstergeler, 2019-2022

 

 

Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı 2022 yılında %4,4 oldu

Ülkemizde doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022 yılında 586 milyar 764 milyon 260 bin TL olarak gerçekleştiği vurgulandı. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payının %4,4 olduğu üzerinde duruldu.

 

İç turizm tüketiminin yurt içi arz içindeki                                         Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer
payı, 2019-2022                                                                                   içindeki payı, 2019-2022

 

Konaklama hizmetlerinin 2022 yılında %97,4'ü turizm amaçlı yapıldı

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamının turizm amaçlı yapıldığı belirlendi. 2022 yılında konaklama hizmetlerinin %97,4'ünün yolcu taşımacılığının %64,6'sının kültürel hizmetlerin %45,4'ünün turizm amaçlı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Turizm faaliyetleri ile ilgili olan ürünler için turizm oranları, 2019-2022

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm istihdamı 2022 yılında %27 arttı

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısının 2022 yılında bir önceki yıla göre %27 artarak 885 bin kişi olduğu belirtildi. 2022 yılında turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payının %2,9 olduğu ifade edildi.

Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı ve turizmin toplam istihdam içindeki payı, 2019- 2022

Editör: Rüştü Aydın