Türkiye nüfusunun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini erkekler oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından, İstatistiklerle Kadın, 2022 sonuçları değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılında, kadın nüfusunun 42 milyon 575 bin 441 kişi, erkek nüfusunun 42 milyon 704 bin 112 kişi olduğu belirtildi. Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun %49,9'unu kadınların %50,1'ini ise erkeklerin oluşturduğu bildirildi. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal dengenin kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değiştiği ifade edildi. Kadın nüfusun oranının 60-74 yaş grubunda %52,2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %72,4 olduğu açıklandı.

Cinsiyete ve yaş grubuna göre nüfus oranı (%), 2022

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %87,3 oldu

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2021 yılları arasında arttığının görüldüğü belirtildi. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranının 2008 yılında %81,1 iken 2021 yılında %92,1 olduğu ifade edildi. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008 yılında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranının %72,6, erkeklerin oranının %89,8 iken bu oranının 2021 yılında ise kadınlarda %87,3, erkeklerde %97,1 olduğu belirtildi.

Kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının %45,2 olduğunun görüldüğü belirtildi. Bu oranın kadınlarda %28,0, erkeklerde ise %62,8 olduğu ifade edildi.

En yüksek istihdam oranının %52,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde, en düşük istihdam oranının ise %29,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleştiği üzerinde duruldu.

En yüksek kadın istihdam oranının %36,8 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi. Bu bölgeyi %35,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), %33,8 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) izlediği bildirildi.En düşük kadın istihdam oranının ise %14,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Bu bölgeyi %15,9 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), %19,6 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) izlediği üzerinde duruldu.

 

Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadın istihdam oranı %26,1 oldu

 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranının 2014 yılında %59,8 iken 2021 yılında %58,9 olduğu belirtildi. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2021 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının %26,1, erkeklerin istihdam oranının ise %89,1 olduğunun görüldüğü belirtildi.

Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,6, erkeklerde 28,2 oldu

Evlenme istatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2022 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşının 25,6 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşının 28,2 olduğu üzerinde duruldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu ilin kadınlarda 29,7 yaş, erkeklerde 32,3 yaş ile Tuncelinin olduğu ifade edildi. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu ilin ise kadınlarda 22,7 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,2 yaş ile Şanlıurfa olduğu ifade edildi.

Kesinleşen boşanma davaları sonucu annenin velayetine verilen çocuk oranı %75,7 oldu

 

Boşanma istatistiklerine göre 2022 yılında kesinleşen boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiğinin görüldüğü belirtildi. Annenin velayetine verilen çocuk oranının %75,7 iken babanın velayetine verilen çocuk oranının ise %24,3 olduğu ifade edildi.

İnternet kullanan kadınların oranı %80,9 oldu

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerin İnternet kullanım oranının %85,0 olduğu ifade edildi. Bu oranın kadınlarda %80,9 iken erkeklerde %89,1 olduğu üzerinde duruldu.

İnternet üzerinden ürün siparişi veren ya da satın alan kadınların oranı %42,7 oldu

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranının 2021 yılı Nisan ayı ile 2022 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde %46,2 olduğu ifade edildi. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranının kadınlarda %42,7 iken erkeklerde %49,7 olduğu belirtildi.

Kadınların %30,4'ü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranının %21,8 iken bu oranın kadınlarda %30,4, erkeklerde %13,0 olduğu belirtildi. Kadınların %51,1'ini erkeklerin ise %71,9'u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissettiğine yer verildi.

Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranının 2022 yılında %5,0 iken bu oranın kadınlarda %6,8, erkeklerde %3,2 olduğu üzerinde duruldu. Kadınların %80,5'ini erkeklerin ise %88,2'sini evde yalnız otururken kendilerini güvende hissettiği belirtildi.