UMRE İBADETİ

Sözlükte “ziyaret etmek” anlamına gelen umre, dinî bir kavram olarak, “ihrama girerek tavaf ve sa`y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak”tan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler’e göre Müslümanın ömründe bir defa umre yapması sünnet-i müekkededir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise farzdır.

Hz. Peygamber, “Umre, kendisiyle diğer umre arasında işlenilen (küçük) günahlara keffarettir. Kabul olan haccın karşılığı ise ancak cennettir.” (Buharî, “Umre”, 1) buyurmuştur.

Umre için dışarıdan gelenlerin mîkât mahallerinde, Mekke’de bulunanların ise hill bölgesinde ihrama girmesi gerekir. İhram, umrenin şartlarındandır.##Umreye niyetlenen kişi, telbiye okuyarak ihrama girer. Bundan sonra Kâbe’yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında umrenin sa’yini yapar. Sonra, uygun bir yerde saç traşı olur. Böylece umre tamamlanarak ihramdan çıkılmış olur.##Umrenin tek rüknü, Kâbe’yi tavaf etmektir. Sa’y ve tıraş olmak ise umrenin vaciplerindendir. -Rabbim gidenlere tekrar gidemeyenler en kısa zamanda nasıp etsin.