TARIM- İSTİHDAM VE YAPAY ZEKÂ

“Uluslararası Para Fonu (IMF), yapay zekanın küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyeceği ve bu eğilimin ülkeler arası gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın küresel istihdama olası etkilerine yönelik "Yapay Zeka ve İşin Geleceği" başlıklı bir raporda, yapay zekanın küresel ekonomiyi derinden değiştirmeye hazırlandığı ve bazı yorumcuların bunu yeni bir sanayi devrimine benzettiği belirtildi. Raporda, özellikle istihdam piyasasında üretkenliği artırmayı vaat eden yapay zekanın bazı işlerde ise insanların yerini alabileceği kaydedildi. Raporda, çok sayıda gelişen ekonominin daha az sorunlar yaşayabileceği belirtildi.

https://www.yeniasir.com.tr/ekonomi/2024/01/16/yapay-zeka-kuresel-istihdami-azaltacak

Ülkemiz tarım ülkesi ve son yıllarda tarıma yönelik bazı uygulamalar ürün çeşitliliği ve verimi artırmayı sağlamıştır. Ancak özellikle verimli tarım arazilerinin imara açılması gibi bir takım uygulamalar bizleri karamsarlığa itmektedir.

Dünya nüfusunun artışı gıdaya ulaşımı ve gıdanın üretim maliyetini de arttırmaktadır.

IMF yapay zeka ile ilgili hazırlamış raporda, yapay zekanın küresel olarak istihdamı ciddi oranda etkileyeceğinden bahsedilmektedir. Benzeri yönde çalışmalar gün geçtikçe daha da artmaktadır.

Bir yandan işsizliğin arttığı bir yandan da sektörel bazda eleman ihtiyaç açığının had sayhaya ulaştığı da bir gerçektir.

Tarım gün geçtikçe öneminin arttığı hayatı ve bir çok sektörü de etkilediği bilinmektedir.

Acilen tarıma istihdamın yöneleceği stratejiler geliştirilerek hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Gerek Büyükşehir Belediye Kanunu ve gerekse Belediye kanunu ile belediyelere “tarım ve hayvancılık” destekleme görevi ile bir çok belediyenin tarım ve hayvancılığa yönelik olumlu/örnek projeleri de hayata geçirdiği bilinmektedir.

Tarım sektöründe yapay zekadan faydalanılacak bir çok nokta vardır İlaçlama, sulama, hava durumu gibi) ama bu sektörün gençlerle sevilmesinin sağlayarak istihdam projeleri ile hızlı bir kalkınma sürecine geçilmelidir (Gelecek yazım Tarım İstihdamında Farklı Bakış olacaktır).

Tarım işsizliğin azaltılmasında önemli ve etkin bir sektör olacaktır. Tarımı hayvancılıktan ayrı tutmamız da mümkün değildir.

Doğru planlama ile; etkin ve etkili sonuçlar elde edeceğimiz gibi, kaynak tasarrufu en önemlisi de insan kaynağı doğru değerlendirilmiş olacaktır.

Sağlıklı günler dileğiyle.

İletişim [email protected]